Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geïsoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Hoe wordt het Energielabel of de Energie-Index bepaald?

Algemeen

Een officiëel en erkend adviseur kijkt naar alle eigenschappen van de woning. Bijvoorbeeld:

  • Hoe de woning geïsoleerd is.
  • Is er een cv-ketel
  • Is er een ventilatiesysteem

De adviseur is verplicht hier foto's van te maken. 
Alle eigenschappen van de woning bepalen de Energie-Index en het Energielabel. Deze zijn maximaal 10 jaar geldig.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de Woonbond.