Huishoudelijk reglement

Sommige Verenigingen van Eigenaren hebben een huishoudelijk reglement. Bewoners spreken leefregels met elkaar af en leggen dit vast in een document. Elke bewoner ontvangt een exemplaar.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Algemeen

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed. Wij zijn als eigneer lid. Wij doen dat als het kan in overleg met de bewonerscommissie.

Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.
  • Het melden van storingen.

Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Algemeen

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Algemeen

Ja, dat kan. Tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent van uw woongebouw het ermee eens zijn.

Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de Algemene Huurvoorwaarden van jullie?

Algemeen

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan voor op de regels van onze Algemene Huurvoorwaarden.