Inwoning

Komt er voor langere tijd iemand bij u wonen? Dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Iemand die bij u inwoont kan geen hoofdhuurder worden. U blijft als hoofdhuurder altijd verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand (tijdelijk) bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten. Vult u daarvoor de aanvraag inwoning in en stuur die via de mail of post.

Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. In het formulier leest u wat wij verder nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Als er geen bezwaren zijn, krijgt u een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen in een persoonlijk gesprek de situatie met u bespreken. Belt u voor een afspraak?

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja, u heeft van ons toestemming nodig voor inwoning. U kunt de aanvraag inwoning aan ons sturen. Als alles in orde is, ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U kunt geen aanspraak maken op de huurovereenkomst als u inwoont.

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven. 

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website Toeslagen Belastingdienst.

Is inwoning van invloed op de huuraanpassing?

Algemeen

Ja, soms is dat zo. Komt het verzamelinkomen van alle inwonenden (behalve kinderen) boven een bepaalde grens? Dan kunt u een inkomsafhankelijke huuraanpassing krijgen.Ook als u de inwoning niet bij ons aanvraagt. Bij de Belastingdienst zijn die gegevens vastgelegd.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Algemeen

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum.