Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

Wij zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Door het huwelijk bent u beide huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit. Daarna kunt u bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen.

Dit doet u door het formulier huuropzegging wettelijke medehuur in te vullen, allebei te ondertekenen en naar ons op te sturen of mailen. In het formulier leest u welke papieren u mee moet sturen.

Komt u er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kunt u of uw partner de huur al eerder opzeggen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen.

Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. 1 Van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Algemeen

Is uw situatie als volgt?

  • De huuroverenkomst staat op beide namen.
  • U bent getrouwd.
  • U heeft een geregistreerd partnerschap.
  • U heeft een duurzame gemeenschappelijke huishouding van minstens 2 jaar.

Dan heeft u wettelijk gezien beide recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit? Dan kan de rechter een uitspraak doen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft.

Dit doet u door het formulier huuropzegging wettelijke medehuur volledig in te vullen en beide te ondertekenen. In het formulier staat welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Dat kan als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is. U betaalt de kosten voor uw huishouden gezamenlijk.

U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u de aanvraag wettelijke medehuur invullen en aan ons opsturen.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde.

U kunt de aanvraag indienen door het formulier huuropzegging wettelijke medehuur in te vullen en aan ons te sturen. In het formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen.

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.

Er is 1 uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden; het kind is 35 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Geldt deze uitzondering voor u? Bel dan met ons om de situatie te bespreken. 

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen.

U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, dat doen wij niet. Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. 

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

Dat kan als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is. U betaalt de kosten voor uw huishouden gezamenlijk.

U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u de aanvraag wettelijke medehuur invullen en aan ons opsturen.

In geval van overlijden van de hoofdhuurder wordt de termijn van 2 jaar niet strikt gehanteerd. Wij beoordelen dit per situatie.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben een betaalachterstand. Wat nu?

Algemeen

Uw partner kan de huur opzeggen met de huuropzegging wettelijke medehuur. Vul het formulier helemaal in en onderteken het beide.  In het formulier staat welke papieren u verder mee moet sturen. De opzegtermijn is een maand.

U blijft beide verantwoordelijk voor de huurbetaling tot en met de datum van opzegging.