Tijdelijke onderverhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? Dan kunt u  in deze periode iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Tijdelijke onderverhuur

Wat is onderverhuur?

Algemeen

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Wel kan er een verzoek tot tijdelijke onderverhuur bij ons aangevraagd worden. Hiervoor kunt u mogelijk toestemming krijgen voor maximaal 1 jaar.

Wat doen jullie bij illegale onderverhuur?

Algemeen

Onderverhuur (tijdelijk) mag alleen met onze toestemming.

Heeft de huurder geen toestemming om iemand in de woning te laten wonen? Dan starten wij een onderzoek. Denkt u dat in 1 van onze woningen iemand woont die niet de huurder is? Neem dan contact met ons op.

Wat doet u als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

​Onderverhuur kan ertoe leiden dat wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete. Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 6.5 van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Wat is huisbewaring?

Algemeen

Als iemand tijdelijk in uw huis woont, noemen wij dit tijdelijke onderverhuur in plaats van huisbewaring. U heeft hiervoor toestemming van ons nodig. Tijdelijke onderverhuur mag maximaal 1 jaar.

Hoe vraag ik tijdelijke onderverhuur aan?

Algemeen

U kunt dit schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier tijdelijke onderverhuur. In dat formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Zorg ervoor dat dit formulier en de bijlagen een maand voor start tijdelijke onderverhuur bij ons binnen zijn.

De aanvraag kan voor maximaal 1 jaar gedaan worden. De reden geeft u op en moet u aantonen. Bijvoorbeeld werk of studie in een andere plaats of een lange reis.

Tijdelijke onderverhuur kan van invloed zijn op de huurtoeslag.

U mag absoluut geen winst maken op onderverhuur. De huurprijs moet redelijk zijn.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk onderhuur?

Algemeen

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op de website van de Belastingdienst.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Algemeen

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor onderverhuur?

Algemeen

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Kan een tijdelijke onderhuurder huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

Nee, de tijdelijke onderhuurder kan geen huurtoeslag krijgen. De tijdelijk onderhuurder moet zich inschrijven op het adres.

Ook moet u dit melden bij de Belastingdienst. Tijdelijke onderhuur kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Wanneer mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden.

De onderverhuur mag maximaal 1 jaar duren. Ook mag er geen sprake zijn van huurschuld of overlast. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap.

U blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.

Heeft onderverhuur invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst of kijk op de website van de Belastingdienst.

Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.​

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen.

Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.

Wie zoekt een onderhuurder voor mijn woning?

Algemeen

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw onderhuurder.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Algemeen

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen.

Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Mag ik tussentijds een andere onderhuurder voorstellen?

Algemeen

We spreken onderverhuur met u af voor een bepaalde periode. Wil de onderhuurder de woning eerder verlaten? Dan mag u voor de periode die nog loopt een andere onderhuurder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Wanneer eindigt de tijdelijke onderverhuur?

Algemeen

De tijdelijke onderverhuur eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode.

Tenminste 1 maand voor het einde laat u ons schriftelijk of via e-mail weten welke keuze u maakt. U zegt de woning op of geeft aan dat u de woning weer zelf gaat bewonen op de afgesproken datum.

Is de onderhuurder tijdelijk huurder van de woning?

Algemeen

Nee, de onderhuurder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt.

Met de onderhuurder maakt u afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben. De huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan u aan ons betaalt. Ook de kosten voor energie moeten redelijk zijn.

Ik heb een kamer over in mijn huis. Kan ik deze onderverhuren via Onder de Pannen?

Algemeen

Onder bepaalde voorwaarden kan dat. Meld u aan bij Onder de Pannen via (038) 454 22 34 of stuur een mail naar onderdepannen@creatingbalance.nl. Bekijk in deze flyer alle voorwaarden.

Wat is ‘Onder de Pannen’?

Algemeen

Onder de Pannen is een landelijke actie dat langdurige dakloosheid voorkomt. Woon je in Zwolle en heb je een kamer 'over'? Deze kun je onderverhuren aan een stadsgenoot die even zonder thuis zit. Dit heeft geen gevolgen voor toeslagen en/of uitkeringen. Er is een nauwe samenwerking tussen de gemeente Zwolle, de woningcorporaties, uitkeringsinstantie en de Belastingdienst.

Kan ik als huurder meedoen aan het project Onder de Pannen?

Algemeen

U kunt als huurder van deltaWonen meedoen. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Van woningnood naar huisgenoot | Onder de pannen