Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u in een gebouw waarin koop- en huurwoningen zitten? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE. Meer weten? Kijk dan naar dit filmpje

Veel gevraagd over Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Algemeen

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed. Wij zijn als eigneer lid. Wij doen dat als het kan in overleg met de bewonerscommissie.

Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Algemeen

Ja, dat kan. Tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent van uw woongebouw het ermee eens zijn.

Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties.

In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.

De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal 1 keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Wij zijn, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit.

Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal eigenaren zit. Wij kunnen ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Meer informatie ziet u in dit filmpje.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.
  • Het melden van storingen.

Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Ik woon in een Vereniging van Eigenaren complex. Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Dat is een rechtspersoon die zorgt voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van appartementen. Een VvE zorgt voor de de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. Ook zorgt zij dat de regels nagekomen worden.

De appartementen in het woongebouw waar u woont zijn van verschillende eigenaren. Er zijn kopers en wij zijn eigenaar van een aantal huurwoningen.

Meer informatie ziet u in dit filmpje.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren.

In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap. Of wilt u bjivoorbeeld graag zonwering? Dan kijken wij of dat mogelijk is. Daarna moet dit in de vergadering worden goedgekeurd.

In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen.  Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Meer informatie ziet u in dit filmpje.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons. Wij bekijken samen met de bewonerscommissie of uw suggestie wenselijk en haalbaar is.

Is dat het geval? Dan brengen wij het voorstel in bij de Vereniging van Eigenaren-vergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren. U hoort wat daarvan de uitkomst is.