Bezwaar maken huuraanpassing

Bent u het niet eens met de huurverhoging en wilt u bezwaar maken? Hier vindt u informatie en leest u waar u dat kunt doen.

Veel gevraagd over Bezwaar maken huuraanpassing 2020

Kan ik bezwaar maken tegen de standaard huuraanpassing van maximaal 4,0%?

U kunt bij ons alleen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing. Dat percentage is dit jaar 6,6%.

Is het percentage lager? Dan heeft u geen inkomensafhankelijke huuraanpassing gekregen.

De overheid heeft bepaald dat het percentage voor de standaard huuraanpassing 5,1% is. Daarom heeft bezwaar maken geen zin. Informatie over bezwaar maken tegen de standaard huuraanpassing vindt u op de website Huurcommisie.

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing van 6,6%?

Ja, dat kan als:

  • Uw inkomen in of na 2018 minder is geworden dan € 43.574,00.
  • U chronisch ziek of gehandicapt bent. Kijk op de website van de rijksoverheid  welke voorwaarden er zijn.

In de 'Toelichting bezwaar huuraanpassing' leest u of en hoe u bezwaar kunt maken. U vindt de toelichting rechts of onderaan op deze pagina. 

Direct bezwaar aantekenen? Klik HIER

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing als gehandicapte of chronisch zieke?

Dat kan als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
  • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Voldoet u, of iemand uit uw huishouden, aan 1 van deze voorwaarden? Bel of mail dan met ons.

Kan ik bezwaar maken omdat de Belastingdienst gegevens aan jullie verstrekt heeft?

Nee, omdat het wettelijk toegestaan is, is dat niet mogelijk.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing vanwege achterstallig onderhoud?

Nee, dat is niet mogelijk. Dit kunt u op een andere manier doen. U leest hierover meer op de website van Huurcommisie.

Kan ik door het uitstel van de huuraanpassing ook langer bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Ja, u kunt tot 1 oktober 2020 bezwaar maken.

Meer vragen (1)