Inkomensafhankelijke huuraanpassing

Is uw inkomen hoger dan € 43.574,00 en de huur van uw woning lager dan € 737,14? Dan bent u scheefhuurder en krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Veel gevraagd over Inkomensafhankelijke huuraanpassing

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing van 6,6%?

Ja, dat kan als:

  • Uw inkomen in of na 2018 minder is geworden dan € 43.574,00.
  • U chronisch ziek of gehandicapt bent. Kijk op de website van de rijksoverheid  welke voorwaarden er zijn.

In de 'Toelichting bezwaar huuraanpassing' leest u of en hoe u bezwaar kunt maken. U vindt de toelichting rechts of onderaan op deze pagina. 

Direct bezwaar aantekenen? Klik HIER

Waarom heb ik een brief van de Belastingdienst gekregen?

De Belastingdienst stuurt een brief aan alle mensen waarvan wij een inkomensindicatie hebben opgevraagd. Zo weet u dat de Belastingdienst gegevens aan ons heeft doorgegeven.

Wat is scheefhuur?

Bij sociale huurwoningen is de huurprijs vaak lager dan de waarde van de woning. De huren worden bewust lager gehouden omdat de woningen bestemd zijn voor mensen met een inkomen lager dan € 43.574,00.

Heeft u een hoger inkomen en woont u in een sociale huurwoning? Dan bent u scheefhuurder.

 

 

Hoe weten jullie mijn inkomen?

De Belastingdienst geeft ons een code. Aan die code kunnen wij zien of uw inkomen boven of onder € 43.574,00 is. Wij zien uw exacte inkomen niet.

Wordt het inkomen van inwonende kinderen ook meegenomen?

Regel is dat het inkomen van alle bewoners van uw woning meetelt. Heeft u inwonende kinderen die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren? Dan telt alleen het inkomensdeel mee dat boven € 20.450,00 valt.

Zijn verhuurders verplicht de inkomensafhankelijke huuraanpassing door te voeren?

Nee, dat is niet verplicht. Maar wij volgen de richtlijnen van de overheid wel.  Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een inkomen lager dan € 43.574,00. Die mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning.

Met een hoger inkomen kunt u in aanmerking komen voor woningen in de vrije sector en voor koopwoningen.

Mag de Belastingdienst mijn inkomen aan jullie verstrekken?

Ja, dat mag. De wet zegt dat inkomensgegevens uitgewisseld mogen worden. 

 

Kan ik bezwaar maken omdat de Belastingdienst gegevens aan jullie verstrekt heeft?

Nee, omdat het wettelijk toegestaan is, is dat niet mogelijk.

Waarom krijgen huurders van een geliberaliseerde (vrije sector) woning een huuraanpassing van maximaal 2,6% en niet 6,6%?

Ook al hebben deze huurders een inkomen boven € 43.574,00, ze zijn geen scheefhuurder. Deze huurders wonen in een woning die past bij hun inkomen (huur is hoger dan € 737,14).

Dat is anders dan huurders met een inkomen boven € 43.574,00 die in een sociale huurwoning wonen. Dat zijn de scheefhuurders.

Wat is een geliberaliseerde woonruimte?

Dat is woonruimte met een netto huur boven € 737,14. Dit zijn de zogenaamde vrije sectorwoningen.

Meer vragen (5)