Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw. Zij vertegenwoordigen de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de direct omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud.

Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Het woongebouw bestaat uit minimaal 25 woningen.
  • De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons.
  • Alle medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie hen gaat vertegenwoordigen.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Minimaal 1 keer per jaar overleggen zij met alle bewoners. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

2 Keer per jaar, tijdens een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst.

Meer vragen (2)