Leefbaarheid

Behalve om uw woning, bekommeren wij ons ook om uw woonomgeving. Wij willen dat u zich niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de wijk waar uw huis staat, prettig voelt. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Mag ik een camera ophangen aan mijn woning?

Algemeen

Voor het ophangen van camera’s zijn strenge regels. Wij kunnen u hiervoor geen toestemming geven. U kunt de regels vinden op de website van de rijksoverheid. Ook de politie kan informatie geven.

Hangt er bij uw buren een camera? Op de website van het Juridisch Loket vindt u informatie wat u kunt doen.

Mag ik barbecue├źn op het balkon?

Algemeen

Wij raden  dat af  in verband met brandgevaar en overlast door rook. 

Het is niet toegestaan een kolenbarbecue te gebruiken. Wilt u toch barbecueën? Gebruik dan een elektrische barbecue.

Ik wil graag de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij gaan graag met u in gesprek over uw idee. Mail ons uw idee via info@deltawonen.nl.

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Algemeen

Iedere gemeente heeft een instantie die zich bezighoudt met ernstig vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen.

Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt rechtstreeks met de gemeente bellen, of met ons.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Algemeen

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht. Met de invoering van deze wet mogen wij niet meer sponsoren.

We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van huurders die zorgen voor een schone, veilige buurt. De buurt-BBQ valt daar helaas niet onder.

De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het geld komt ten goede aan huurders van ons.
  • De buurt moet er veiliger of schoner door worden. 
  • De activiteit moet door bewoners uit een straat of wijk samen gedaan worden.
  • Er mag het afgelopen jaar niet eerder een bijdrage gevraagd zijn.

Wilt u meer informatie? Stuur ons een e-mail of bel ons. 

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt om het restafval in de container te doen.

Algemeen

U kunt bij de gemeente Kampen of Oldebroek een nieuwe pas aanvragen. In Zwolle doet u dat bij de ROVA. Mogelijk zijn daar kosten aan verbonden. Op de websites vindt u meer informatie.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

Algemeen

Een medewerker van team Leefbaarheid komt langs om de graffiti te bekijken. Als het nodig is fotograferen we de graffiti en doen we aangifte. Hierna laten we de graffiti zo snel mogelijk verwijderen.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Dat is per gemeente verschillend. Kijkt u op de website van uw gemeente hoe het is geregeld.

Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat?

Algemeen

Containers krijgt u niet van ons, maar van uw gemeente. Neemt u contact met hen op.

Er staat een winkelwagen in onze gemeenschappelijke ruimte. Verwijderen jullie die?

Algemeen

Nee, dat doen wij niet. De winkel is verplicht om de achtergelaten wagens zelf op te halen. Belt u zelf even naar de winkel waar het wagentje van is?

Mag ik een zwembad plaatsen op mijn balkon?

Algemeen

Een kinderbad mag als het geen overlast voor de buurt veroorzaakt.
Een groter bad mag niet.  Dit in verband met de belastbaarheid van het balkon.