Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen en hulp krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of handgreep. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Algemeen

Een verhoogde toiletpot wordt niet vergoed door de Wmo. U kunt deze bij ons aanvragen. Wij maken een afspraak voor u met de inspecteur. Hij maakt een prijsopgave voor u.

Handgrepen kunt u kopen bij een bouwmarkt of thuiszorgwinkel. Regelt u dit zelf? Meld dit wel bij ons.
Wilt u dat wij dat voor u regelen? Dan zijn de kosten € 48,00 per handgreep, inclusief aanbrengen. Grote wandbeugels voor het toilet vraagt u aan bij de WMO.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij uw gemeente. U kunt hiervoor terecht bij de wijkteams in uw gemeente. 

Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. De wijkteams geven u  hierover alle informatie.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

U kunt bij de wijkteams in uw gemeente terecht voor informatie.

Kan ik een thermostaat- of eenhendelmengkraan krijgen?

Algemeen

Is er door Wmo een douchezitje geplaatst? Dan krijgt u van ons een thermostaat- of eenhendelmengkraan. In alle andere gevallen moet u zo'n kraan zelf betalen.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Heeft u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u bij het wijkteam van uw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing.