Onderhoudsprojecten

Voorkomen is beter dan genezen. Reden voor ons om naast het verhelpen van onderhoudsklachten de woningen projectmatig te onderhouden. Dit noemen we planmatig onderhoud of renovatie. We verbeteren niet altijd alleen de technische kwaliteit. We nemen vaak ook maatregelen om de woning aan te passen aan de eisen van deze tijd. Wat we doen verschilt per woning. Vaak bieden we, in overleg met bewoners, verschillende keuzemogelijkheden aan. Wilt u weten wanneer uw woning in aanmerking komt voor schilderwerk, een nieuwe keuken of ander onderhoud? Neem dan contact met ons op. Weten waar wij aan het werk gaan/zijn? Klik dan hier.

Veel gevraagd over Onderhoudsprojecten

Mijn woning/woongebouw is/wordt geschilderd. Ik ben daar niet tevreden over. Hoe geef ik dat aan jullie door?

Algemeen

Is de schilder nog aan het werk? Dan kunt u de klacht aan hen doorgeven.

Is de klus klaar en zijn de schilders vertrokken? Dan kunt u ons mailen of bellen. U kunt ook een online melding doen, klik HIER.

Ik heb een huuraanpassing door woningverbetering? Hoe werkt dat?

Algemeen

De huur kan verhoogd worden als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het plaatsen van dubbel glas of het centrale verwarming. De woning krijgt meer punten waardoor de huurprijs stijgt. Vaak levert zo'n verbetering een energiebesparing op. U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht.

Waar zijn jullie bezig met planmatig onderhoud?

Algemeen

Kijk op ons projectenoverzicht om te zien waar wij aan het werk zijn.

Er is iemand bij mij aan de deur (geweest). Hoe weet ik dat deze persoon namens jullie langskomt?

Algemeen

Als er onderzoek in de wijk en woning gedaan wordt, ontvangt u van de aannemer of ons een brief. Medewerkers, ook van de aannemer, kunnen zich legitimeren. Vraag gerust om die legitimatie en/of de brief. 

Vertrouwt u het niet? Bel dan met ons.

Hoe werkt het planmatig onderhoud?

Algemeen

Elk jaar kijken we voor welke woningen planmatig onderhoud staat gepland. Sommige werkzaamheden voeren we eenmaal in de 20 tot 30 jaar uit. Ander onderhoud doen we eens per 2 jaar.

Onder planmatig onderhoud valt onder andere de verwarmingsketel, schilderwerk aan de buitenzijde, herstellen van gevels, vervangen van dakgoten en het vernieuwen van de badkamer, keuken of toilet.

Ook hebben we aandacht voor energiebesparing. We plaatsen vaak dubbel glas of zonnepanelen.

U krijgt op tijd bericht als uw woning aan de beurt is. U hoort dan wat we gaan doen.

Wanneer wordt planmatig onderhoud aan mijn woning uitgevoerd?

Algemeen

Als u ons belt kijken wij dit voor u na. Onderhoud dat wij nog dit jaar uitvoeren kunnen wij aan u doorgeven.

Staat het onderhoud gepland voor na dit jaar? Dan kunnen wij u de informatie alleen onder voorbehoud geven. In de planning van de komende jaren schuiven we mogelijk nog. Bijvoorbeeld om technische of financiële redenen.

Er wordt binnenkort (planmatig) onderhoud aan mijn woning gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

U krijgt een brief als de aannemers de wijk in gaan om de woningen te bekijken. Dit doen zij om voor ons een prijs te maken voor het werk. Wij selecteren hierna de aannemer.

Zodra bekend is wie de klus gaat doen, krijgt u opnieuw een brief. Daarin staat wat er gaat gebeuren en bij wie u terecht kunt met vragen. Van de aannemer krijgt u ook bericht op welke datum ze bij u aan het werk gaan.

Moet ik betalen voor planmatig onderhoud?

Algemeen

Meestal zijn de kosten voor planmatig onderhoud voor onze rekening.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een verwarmingsketel of zonnepanelen, staat hier een maandelijkse huurverhoging tegenover. Dit vertellen we u altijd vooraf zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Tegenover deze extra kosten staat vrijwel altijd een besparing op de energiekosten.

Laat u tijdens het planmatig onderhoud extra werkzaamheden uitvoeren door de aannemer? Dan zijn deze kosten altijd voor u zelf.

Ik heb na planmatig onderhoud problemen gekregen. Wat kan ik doen?

Algemeen

De eerste 3 maanden na oplevering kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aannemer. Het telefoonnummer of e-mailadres ziet u in de brieven die u van ons kreeg. Soms staat die informatie ook bij het project op onze website.

Na deze 3 maanden kunt u alle reparatieverzoeken bij ons melden. Staat het project niet op onze website? Bel of mail ons dan.

Wanneer wordt mijn verwarmingsketel vervangen?

Algemeen

Wij vervangen een verwarmingsketel na ongeveer 20 jaar. Alleen als de technische staat erg slecht is vervangen wij tussentijds.

Binnenkort wordt de buitenkant van mijn huis geschilderd. Maar ik ga op vakantie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt bellen met het schildersbedrijf. U vindt de gegevens in de brief die u van ons ontving. De schilder maakt afspraken met u.

Mijn woning is geschilderd. De ramen zijn erg vies geworden. Wat nu?

Algemeen

De ramen mogen de eerste weken niet gewassen worden. De verf moet eerst drogen. Woont u in een flatgebouw, dan worden de ramen volgens het gewone schema gewassen. Woont u in een eengezinswoning? Was dan de ramen zelf. Wij komen daarvoor niet langs. 

Kan mijn keuken, badkamer of toilet worden vervangen?

Algemeen

Wij vervangen keukens, badkamers en toiletten tijdens planmatig onderhoud. Alleen als de technische staat erg slecht is vervangen wij tussentijds.

Bent u van mening dat dit het geval is? Neemt u dan contact met ons op. Dan komt een inspecteur langs om dit te beoordelen.

Keukens vervangen wij na ongeveer 25 jaar, badkamers en toiletten na ongeveer 30 jaar. We kijken op dat moment opnieuw naar de kwaliteit.

Wat is een omgevingsvergunning?

Algemeen

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag van al die vergunningen vereenvoudigd.

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen die voldoen aan alle eisen.

Ik heb overlast van de bouwwerkzaamheden aan een van jullie projecten. Hoe meld ik dat?

Algemeen

U kunt ons bellen of mailen. Wij geven de melding door aan de projectleider.