Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen.  Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk. Bij renovatie vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen. We begrijpen dat dit ingrijpend is. Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en verplichtingen goed in een Sociaal Plan. In dit plan maken we ook afspraken over vergoedingen. We helpen u altijd bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning. 

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen die voldoen aan alle eisen.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden.

Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Sociaal plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners op.

Het Sociaal Plan geldt niet voor huurders met een tijdelijk huurcontract.

Er is een vast team voor de bewonerbegeleiding. Zij houden u goed op de hoogte en u kunt daar met vragen naar toe.

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Algemeen

U kunt bij ons verhuisdozen en een boedelbak lenen.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Voldoet u aan de voorwaarden van het Sociaal Plan en is deze definitief vastgesteld? Dan heef u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

Hier heeft u pas recht op als het Sociaal Plan definitief is vastgesteld. Hierin wordt ook afgesproken in welke termijnen deze uitbetaald wordt.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Algemeen

Nee, u ontvangt een verhuiskostenvergoeding van ons. Met dat bedrag kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen. U kunt bij ons ook een boedelbak en verhuisdozen lenen.

Ik heb wijkvernieuwingsurgentie. Krijg ik voorrang op alle woningen?

Algemeen

Nee, de extra inschrijfduur geldt alleen voor de wensmodule. En dan alleen voor woningen in uw eigen woonplaats en eventueel andere woonplaatsen als dat is afgesproken in het Sociaal Plan.
In de spoedmodule worden woningen verloot en is voorrang niet mogelijk. De woning moet ook passend zijn. Als jonge huurder kom je bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een seniorenwoning.

Wat betekent wijkvernieuwingsurgentie in Kampen/Zwolle?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijft u zich (gratis) in bij de Woningzoeker. Wij geven u dan de urgentiestatus Wijkvernieuwingsurgent. Dit betekent dat u extra inschrijfduur krijgt bovenop uw gewone inschrijving. U maakt daarmee meer kans op andere woonruimte.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

Algemeen

U heeft ruim de tijd om een woning te vinden. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u een woning aan. Dat kan een woning zijn die u niet mooi vindt. Wij raden u daarom aan zelf op tijd te reageren op woningen zodat u een woning vindt die bij u past.

Mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang ook voor een woning in een andere plaats?

Algemeen

Nee, uw extra inschrijfduur geldt alleen in uw eigen woonplaats en eventueel in andere woonplaatsen als dat is afgesproken in het Sociaal Plan. U kunt natuurlijk wel met uw eigen inschrijving reageren op woningen buiten uw woonplaats. Dan geldt uw extra inschrijfduur niet.

Ik heb nog geen intakegesprek over de verhuizing gehad en ik heb zelf al een woning gevonden. Heb ik wel recht op de verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

U heeft recht op de verhuiskostenvergoeding als het Sociaal Plan definitief is vastgesteld op het moment dat u de huur opzegt van uw woning.