Rookmelder

Een rookmelder waarschuwt u bij brand. Heeft u een rookmelder in huis? Houd deze dan goed schoon. Weet u dat u zelf kunt testen of uw rookmelder het nog goed doet? Als uw rookmelder piept, is het tijd om de batterij te vervangen.

Veel gevraagd over Rookmelder

Wat kan ik doen als mijn rookmelder piept?

Algemeen

Geeft de rookmelder om de zoveel seconden een korte pieptoon? Dan is de batterij bijna leeg. Bent u lid van het Servicefonds kleine herstellingen? Dan kunt u via de website een reparatieverzoek indienen om de batterij te vervangen. Bent u geen lid? Dan moet u zelf de batterij vervangen. In de film rookmelderbatterij vervangen ziet u hoe u dat kunt doen.

https://www.youtube.com/embed/2nvcKhpJgwc

Is de batterij vervangen en blijft de rookmelder piepen? Dan kunnen stof en vuil de oorzaak zijn. Maak de rookmelder schoon met de stofzuiger of een droge doek. Helpt dit niet? Doe dan een reparatieverzoek.

Direct een reparatieverzoek doen? Klik HIER. Of bel ons op 038 851 02 00.

Hoe test ik of mijn rookmelder het nog goed doet?

Algemeen

​Het is verstandig om zo nu en dan te testen of uw rookmelder het nog goed doet. U kunt op de testknop drukken van de rookmelder. De testknop is een klein rond knopje op de zijkant of het deksel van de rookmelder.

Gaat het alarm af? Dan doet uw rookmelder het goed.

Ik heb meerdere rookmelders in mijn woning. Ze piepen allemaal. Waar moet ik de oorzaak zoeken?

Algemeen

Op de rookmelder die is afgegaan brandt een rood lampje.

Hoe maak ik mijn rookmelder schoon?

Algemeen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Hierdoor kan een rookmelder een ongewenst alarm geven. Maak daarom uw rookmelder(s) minstens 2 keer per jaar goed schoon. Dit doet u door de rookmelder af te stoffen of het stof met een stofzuiger weg te zuigen.

Moet er op elke verdieping een rookmelder hangen?

Algemeen

Rookmelders zijn alleen verplicht in een "verblijfsruimte". Dat is een begane grond en een verdieping die bereikbaar is via een vaste trap. Als een verdieping bereikbaar is met bv. een vlizotrap is een rookmelder niet verplicht. Deze wordt dan ook niet door ons geplaatst. Als een verzekeraar dit wel eist, moet de huurder deze zelf aanschaffen en plaatsen.

Worden alle woningen gecontroleerd op rookmelders?

Algemeen

Ja. Ook woningen/kamers van SSH, RIBW en het Leger des Heils worden door de installateur gecontroleerd.

De monteur staat onaangekondigd voor de deur. Kan dat?

Algemeen

Dat kan. Als de monteurs tijd over hebben, bellen ze zonder aankondiging aan om een rookmelder te installeren. Dit om zoveel mogelijk rookmelders te plaatsen voor 1 juli.

Ik was niet thuis voor de afspraak voor het plaatsen van de rookmelder. Wat nu?

Algemeen

De installateur houdt een tweede ronde en maakt hiervoor opnieuw een afspraak. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de installateur voor een afspraak. Het telefoonnummer staat in de brief die u heeft ontvangen.

De installateur is slecht bereikbaar. Wat nu?

Algemeen

Het is op dit moment erg druk bij de installateurs. Belt u op een later tijdstip nog eens.

Ik heb een brief ontvangen voor het plaatsen van een rookmelder. Niemand is geweest. Wat nu?

Algemeen

U ontvangt een brief voor het plaatsen van een rookmelder terwijl uw complex al een rookmelders heeft. Loohuis Assies of Nooter checkt :

 • of deze nog aan de voorwaarden voldoen
 • of er rookmelders bijgeplaatst moeten worden

Blijkt na 5 adressen binnen uw complex dat dit goed is, bellen ze niet bij de overige huurders aan.

Mag ik zelf rookmelders plaatsen?

Algemeen

Ja, dat mag. Wij zullen alle woningen uiteindelijk zelf voorzien van een rookmelder of deze checken. 
U krijgt geen vergoeding voor de zelf aangeschafte rookmelders.

De installateur is niet op de afgesproken tijd geweest om de rookmelder te plaatsen. Wat nu?

Algemeen

Vervelend! De installateur komt alsnog zelf langs. Of u kunt zelf met de installateur bellen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Hoe weet ik dat de installateur nog komt voor de rookmelders?

Algemeen

Is de installateur al bij u geweest afgelopen jaar?

1. Nee? Dan komt hij later dit jaar nog langs. U ontvangt een brief wanneer hij komt.  Dan kan hij::

 • kijken of de oude rookmelders nog voldoen
 • zelf aangeschafte rookmelders vervangen
 • de via de post ontvangen rookmelder controleren
 • eventueel rookmelders bijplaatsen

2. Ja? Dan:

 • was u waarschijnlijk niet thuis. De installateur zal opnieuw contact opnemen of u kunt zelf contact opnemen. 

Ik heb een klacht of reparatieverzoek na de installatie van de rookmelder. Hoe meld ik dit?

Algemeen

U kunt via onze website een klacht indienen. Of neem contact met ons op. Dan vullen wij samen met u het klachtenformulier in.

Heeft u een reparatieverzoek voor het dichten van gaten van de oude rookmelder? Neem contact met ons op. Dan plannen wij een afspraak met u in.

Ik heb nog niets gehoord over het plaatsen van rookmelder voor 1 juli. Hoe kan dat?

Algemeen

Als rookmelders niet door Loohuis Assies of Nooter voor 1 juli worden geplaatst dan:

 • leveren wij via post of complexbeheerder een goedwerkende rookmelder met plakstrip. U wordt gevraagd deze zelf op te hangen in de woning. 
 • bij alle rookmelders die per post of via de complexbeheerder worden uitgegeven zit een brief hoe het opgehangen moet worden.
 • SSH en Leger des Heils leveren aan hun eigen complexen losse rookmelders. 
 • RIBW woningen hebben "oude" rookmelders. Zij ontvangen nu geen losse rookmelders
 • overige huurders ontvangen een rookmelder via de complexbeheerder of via de post
 • als blijkt dat de geleverde rookmelder niet nodig is, zal Loohuis Assies of Nooter deze weer innemen. 
 • Loohuis Assies en Nooter komen na 1 juli controleren of de rookmelders goed zijn geinstalleerd. 

Voldoet de rookmelder aan de eisen van geluid?

Algemeen

Ja, de rookmelders die wij installeren voldoen aan alle voorwaarden

 • De rookmelders geven een geluid af van 85dB. Dit is vergelijkbaar met een hele harde schreeuw. 
 • De rookmelders hebben een frequentie van 3000Hz. DIt valt binnen de wettelijke norm, de NEN14604 en het advies van de brandweer.