Rookmelder

Een rookmelder waarschuwt u bij brand. Heeft u een rookmelder in huis? Houd deze dan goed schoon. Weet u dat u zelf kunt testen of uw rookmelder het nog goed doet? Als uw rookmelder piept, is het tijd om de batterij te vervangen.

Veel gevraagd over Rookmelder

Wat kan ik doen als mijn rookmelder piept?

Algemeen

Geeft de rookmelder om de zoveel seconden een korte pieptoon? Dan is de batterij bijna leeg. Bent u lid van het Servicefonds kleine herstellingen? Dan kunt u via de website een reparatieverzoek indienen om de batterij te vervangen. Bent u geen lid? Dan moet u zelf de batterij vervangen. In de film rookmelderbatterij vervangen ziet u hoe u dat kunt doen.

https://www.youtube.com/embed/2nvcKhpJgwc

Is de batterij vervangen en blijft de rookmelder piepen? Dan kunnen stof en vuil de oorzaak zijn. Maak de rookmelder schoon met de stofzuiger of een droge doek. Helpt dit niet? Doe dan een reparatieverzoek.

Direct een reparatieverzoek doen? Klik HIER. Of bel ons op 038 851 02 00.

Hoe test ik of mijn rookmelder het nog goed doet?

Algemeen

​Het is verstandig om zo nu en dan te testen of uw rookmelder het nog goed doet. U kunt op de testknop drukken van de rookmelder. De testknop is een klein rond knopje op de zijkant of het deksel van de rookmelder.

Gaat het alarm af? Dan doet uw rookmelder het goed.

Ik heb meerdere rookmelders in mijn woning. Ze piepen allemaal. Waar moet ik de oorzaak zoeken?

Algemeen

Op de rookmelder die is afgegaan brandt een rood lampje.

Hoe maak ik mijn rookmelder schoon?

Algemeen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Hierdoor kan een rookmelder een ongewenst alarm geven. Maak daarom uw rookmelder(s) minstens 2 keer per jaar goed schoon. Dit doet u door de rookmelder af te stoffen of het stof met een stofzuiger weg te zuigen.

Moet er op elke verdieping een rookmelder hangen?

Algemeen

Rookmelders zijn alleen verplicht in een "verblijfsruimte". Dat is een begane grond en een verdieping die bereikbaar is via een vaste trap. Als een verdieping bereikbaar is met bv. een vlizotrap is een rookmelder niet verplicht. Deze wordt dan ook niet door ons geplaatst. Als een verzekeraar dit wel eist, moet de huurder deze zelf aanschaffen en plaatsen.

Mag ik zelf rookmelders plaatsen?

Algemeen

Ja, dat mag. Wij zullen alle woningen uiteindelijk zelf voorzien van een rookmelder of deze checken. 
U krijgt geen vergoeding voor de zelf aangeschafte rookmelders.

Ik heb nog niets gehoord over het plaatsen van rookmelder voor 1 juli. Hoe kan dat?

Algemeen

Als rookmelders niet door Loohuis Assies of Nooter voor 1 juli worden geplaatst dan:

  • leveren wij via post of complexbeheerder een goedwerkende rookmelder met plakstrip. U wordt gevraagd deze zelf op te hangen in de woning. 
  • bij alle rookmelders die per post of via de complexbeheerder worden uitgegeven zit een brief hoe het opgehangen moet worden.
  • SSH en Leger des Heils leveren aan hun eigen complexen losse rookmelders. 
  • RIBW woningen hebben "oude" rookmelders. Zij ontvangen nu geen losse rookmelders
  • overige huurders ontvangen een rookmelder via de complexbeheerder of via de post
  • als blijkt dat de geleverde rookmelder niet nodig is, zal Loohuis Assies of Nooter deze weer innemen. 
  • Loohuis Assies en Nooter komen na 1 juli controleren of de rookmelders goed zijn geinstalleerd. 

Voldoet de rookmelder aan de eisen van geluid?

Algemeen

Ja, de rookmelders die wij installeren voldoen aan alle voorwaarden

  • De rookmelders geven een geluid af van 85dB. Dit is vergelijkbaar met een hele harde schreeuw. 
  • De rookmelders hebben een frequentie van 3000Hz. DIt valt binnen de wettelijke norm, de NEN14604 en het advies van de brandweer.