Verzekering woning

Wij hebben een opstalverzekering voor al onze woningen. Alle andere verzekeringen, zoals een inboedel of aansprakelijkheid moet u zelf regelen.

Veel gevraagd over Verzekering woning

Ik heb schade door werkzaamheden van jullie. Wat kan ik doen?

Algemeen

Ontdekt u schade aan uw inboedel na werkzaamheden van ons? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Stuur ons een brief of een e-mail waarin u ons aansprakelijk stelt. Leg in de brief uit wat de schade is, hoe deze ontstond en wat de kosten voor herstel zijn. Na ontvangst van uw brief nemen wij contact met u op. We kijken dan of het terecht is dat u ons aansprakelijk stelt. Als het nodig is komen wij bij u langs om de schade te bekijken.

Ik heb de WOZ-waarde van mijn woning nodig voor de verzekering. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt ons daarvoor bellen of mailen.

Wat moet ik doen bij brandschade?

Algemeen

Bluste u de brand zelf en is de schade klein? Dan kunt u ons bellen voor herstel van de schade in de woning. Bij een grote schade schakelen hulpdiensten ons in. Schade aan uw inboedel regelt u met uw eigen inboedelverzekering. Kunt u niet in uw woning blijven wonen tijdens de herstelwerkzaamheden?  Dan zorgt uw inboedelverzekering voor vervangende woonruimte. Wij denken hierin mee.

Ben ik verzekerd tegen glasschade?

Algemeen

De meeste huurders betalen maandelijks een klein bedrag in de servicekosten voor het glasfonds. U kunt dit zelf nakijken op uw huurovereenkomst.

Neemt u niet deel aan het glasfonds? Neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij dat voor u regelen.

Wat kan ik doen bij schade aan mijn inboedel?

Algemeen

Als dit schade is door eigen toedoen zijn wij hierin geen partij. U meldt de schade bij uw inboedelverzekering

Is uw inboedel beschadigd door een gebrek aan de woning? Dan kunt u dit melden bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen ons aansprakelijk stellen.

Zorg dat u goed verzekerd bent. Het is belangrijk dat het huurdersbelang onderdeel is van uw verzekering.

Wat kan ik doen bij glasschade?

Algemeen

Heeft u glasschade? Dan is het belangrijk dat u het glas zo snel mogelijk laat vervangen. Neem daarom meteen contact op met Serviceglasherstel Overgelder op telefoonnummer 038 460 3456. Zij zorgen ervoor dat een glaszetter het glas vervangt. 

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de inboedelverzekering?

Algemeen

De inboedelverzekering moet u zelf regelen. Let er op dat u een inboedelverzekering met huurdersbelang afsluit.

Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade aan inboedel door gebreken aan de woning. De inboedelverzekeraar kan in dat geval aan ons vragen het schadebedrag te vergoeden

 

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de opstalverzekering?

Algemeen

Die is door ons geregeld. U hoeft geen opstalverzekering af te sluiten.

Wat kan ik doen bij inbraakschade?

Algemeen

U kunt ons bellen, wij sturen zo snel mogelijk een monteur voor een (voorlopige) reparatie. We zorgen ervoor dat u uw woning weer kunt afsluiten.

Stuurt u binnen 2 weken het politierapport aan ons op? Dan zijn de reparatiekosten van het slot voor onze rekening. Doet u dat niet? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Is er iets gestolen? Neem dan contact op met uw eigen inboedelverzekering.

 

Er is schade aan mijn inboedel ontstaan door een gebrek aan een installatie of het gebouw van jullie. Waarom moet ik mijn eigen inboedelverzekering inschakelen?

Algemeen

Verzekeraars hebben onderling afspraken over dit soort schades. Afspraak is dat de huurder schade aan inboedel bij zijn/haar verzekering verhaalt. De verzekeraar kan deze schade verhalen bij ons.