Voorlopige woningaanbieding in Kampen of Zwolle

Als u in aanmerking komt voor een huurwoning doen wij u een voorlopige aanbieding. Om u de woning defintief toe te kunnen wijzen, toetsen wij uw inkomen. Als er aanleiding voor is kijken we ook naar uw woonverleden en eventuele schulden. Klopt alles? Dan wijzen we u de woning toe. 

Veel gevraagd over Voorlopige woningaanbieding in Kampen of Zwolle

Ik ben hoog geƫindigd voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Na de sluitingsdatum ontvangt de 1e kandidaat een e-mail. Ook proberen wij de kandidaat te bellen.

Weigert de kandidaat de woning? Of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld bij niet passend inkomen of betaalachterstand)? Dan benaderen wij de volgende kandidaat.

In welke volgorde worden sociale huurwoningen in Kampen/Zwolle toegewezen?

Algemeen

 • In de wens- of vrijesectormodule gaat een woning naar degene met de langste inschrijfduur. Zijn er voorrangsregels? Dan zijn die mede bepalend voor de volgorde.
 • In de spoedmodule wordt geloot en speelt inschrijfduur geen rol.
 • In de direct te huur module wordt de woning aangeboden aan de 1e die reageert. 

Ik heb een e-mail gekregen met een voorlopige aanbieding gekregen. Welke documenten moet ik aanleveren?

Algemeen

In de aanbiedingsmail leest u welke documenten u moet aanleveren. Komt u er niet uit? Bel met ons.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Algemeen

Belt u met ons. Wij kijken of u uitstel kunt geven.

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

Algemeen

Dat kan als de huidige huurder dat goed vindt. U vindt het telefoonnummer van de huurder in de e-mail die u van ons kreeg. Staat er geen telefoonnumer in de e-mail? Dan geeft de huurder geen toestemming en kunt u de woning niet bekijken. U beslist dan aan de hand van de gegevens die u van ons krijgt.

Ik heb een voorlopige aanbieding van een woning gehad. Die woning wil ik niet, hoe geef ik dit aan jullie door?

Algemeen

U kunt dit niet per telefoon aan ons doorgeven. Vult u hiervoor het acceptatie-/weigeringsformulier in en stuur dit aan ons op. Dit formulier kreeg u al van ons. Of laat het ons weten via e-mail. 

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen in Kampen of Zwolle?

Algemeen

Nee, u krijgt 1 woning aangeboden. Dit is de woning waarvan de reactietermijn als eerste sluit.

Mag ik een woning in Kampen/Zwolle weigeren?

Algemeen

Ja, dat mag. Maar soms heeft dat wel gevolgen.

Wens-, vrije sector- of direct te huur module:

U mag een woning weigeren. U kunt dat schriftelijk of digitaal doen. Dit heeft geen gevolgen.

Reageert u niet op een aanbieding? Of komt u niet opdagen bij een bezichtiging waarbij een medewerker van de corporatie aanwezig is? Dan kunt u 3 maanden niet reageren op woningen.

Spoedmodule:

U kunt 12 maanden niet reageren op woningen als u:

 • Een aangeboden woning weigert.
 • Niet reageert op een woningaanbieding.
 • Uw gegevens niet compleet en op tijd inlevert.

Tijdens de periode dat u niet kunt reageren op een woning:

 • Ziet u een melding bij het inloggen.
 • Bouwt u wel inschrijfduur op.
 • Moet u de inschrijving verlengen en betalen als u bericht krijgt.

U kunt 12 maanden niet reageren op woningen als u:

 • Een aangeboden woning weigert.
 • Niet reageert op een woningaanbieding.
 • Uw gegevens niet compleet en op tijd inlevert.

Tijdens de periode dat u niet kunt reageren op een woning:

 • Ziet u een melding bij het inloggen.
 • Bouwt u wel inschrijfduur op.
 • Moet u de inschrijving verlengen en betalen als u bericht krijgt.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Algemeen

U kunt een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren waarop het verzamelinkomen staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 2022.

Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

U leest hierover meer op de Woningzoeker.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

Algemeen

Maak zelf een uitdraai van uw adreshistorie via mijn.overheid.nl. Op het uittreksel moet uw woonverleden vermeld staan. Of u kunt het uittreksel opvragen bij de gemeente waar u op dit moment staat in geschreven. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand. 

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Maar ik kan niet op dat tijdstip. Wat kan ik doen?

Algemeen

Het is helaas niet mogelijk op een ander tijdstip de woning te bekijken. Misschien kunt u iemand anders laten kijken.

Wanneer hoor ik dat jullie mij een woning toewijzen?

Algemeen

Heeft u een woning aangeboden gekregen en alle documenten ingeleverd? Dan kan het nog zo'n 2 weken duren voor u bericht van ons krijgt.

Wij  bellen u om door te geven of u de woning toegewezen krijgt. Is alles in orde? Dan hoort u dat moment ook wanneer u de sleutels van ons krijgt. En wij vertellen u wat u allemaal moet regelen. Ook krijgt u een brief of e-mail waar alles in staat.

Ik heb een woningaanbieding en krijg een uitnodiging voor een gesprek. Wat betekent dit?

Algemeen

U heeft alle documenten al bij ons aangeleverd. Wij willen u graag spreken over uw woonverleden en/of financiële situatie.

Heeft u een begeleider? Vraag dan of hij/zij met u mee kan naar ons kantoor. Dat is handig als er afspraken gemaakt worden.

Wat zijn taakstellingen met de gemeenten Kampen en Zwolle?

Algemeen

Gemeenten verplichten woningcorporaties om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen. Het gaat dan om cliënten uit bepaalde zorginstellingen en om asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit worden taakstellingen genoemd. U kunt in de verantwoording zien dat de toewijzing via de bemiddelingsmodule gegaan is.