Inkomenstoets gemeente Oldebroek

Het grootste deel van onze sociale huurwoningen moeten wij verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 39.055,00. Daarom controleren wij altijd uw inkomen voordat wij een woning toewijzen. Daarvoor heeft u een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting nodig. U vraagt deze gratis op bij de Belastingdienst. Bent u actief woningzoekende? Vraag de inkomensverklaring dan alvast aan. 

Veel gevraagd over Inkomenstoets gemeente Oldebroek

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning in de gemeente Oldebroek?

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. Bij Passend Toewijzen op www.hurennoordveluwe.nl vindt u de inkomenstabel.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst via:

  • De website van de Belastingdienst, u moet hier inloggen via 'Inloggen op mijn belastingdienst' met uw DigiD-code. Kies voor het tabblad inkomenstenbelasting. Kies het jaartal, daarna kunt u de inkomensverklaring printen.
  • Het gratis telefoonnummer 0800 05 43. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Welke inkomensverklaring kan ik bij jullie inleveren?

U kunt een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren waarop het verzamelinkomen staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 2018.

Iedereen die een BSN (Burgerservicenummer) heeft kan een inkomensverklaring opvragen. Ook als u geen inkomen had of in het buitenland gewoond heeft. Maak het BSN nummer onleesbaar als u de verklaring bij ons inlevert!

Meer informatie leest u op de Woningzoeker.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Wat moet ik opsturen om het inkomen aan te tonen?

Daarvoor hebben wij 3 documenten nodig:

  1.  Een inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel
  2.  Een inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst 
  3. Een afschrift van uw resultatenrekening van het voorgaande jaar.
    Heeft u die niet? Stuur dan een prognose van het lopende boekjaar op. Voorzien van een firmastempel of –logo én handtekening van een erkende boekhouder en/of accountant. Een voorbeeld van zo'n prognose ziet u hier.

Wat verstaan jullie op Huren Noord-Veluwe bij de inkomenseis onder het verzamelinkomen?

Dit is het verzamelinkomen dat vermeld staat op:

  • De inkomensverklaring van de Belastingdienst.
  • De voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.
  • De definitieve toekenning zorg- of huurtoeslag.

Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op www.hurennoordveluwe.nl.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.