Inkomenstoets Kampen en Zwolle

Het grootste deel van onze sociale huurwoningen moeten wij verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 39.055,00. Daarom toetsen wij altijd uw inkomen voordat wij een woning toewijzen. Daarvoor heeft u een inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting nodig. U vraagt deze gratis op bij de Belastingdienst. Bent u actief woningzoekende? Vraag de verklaring dan alvast aan. 

Veel gevraagd over Inkomenstoets Kampen en Zwolle

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning in Kampen/Zwolle hoort?

de Woningzoeker laat u op basis van uw verzamelinkomen alleen de woningen zien waarvoor u in aanmerking komt.

Welke inkomensverklaring kan ik bij jullie inleveren?

U kunt een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren waarop het verzamelinkomen staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 2018.

U kunt 1 van de volgende verklaringen inleveren:

 • De inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • De voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Iedereen die een BSN (Burgerservicenummer) heeft kan een inkomensverklaring opvragen. Ook als u geen inkomen had of in het buitenland gewoond heeft. Maak het BSN nummer onleesbaar als u de verklaring bij ons inlevert!

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning in Kampen/Zwolle?

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. Bij de Inkomensvoorwaarden onder het kopje informatie in de Woningzoeker vindt u de inkomenstabel.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Wat moet ik opsturen om het inkomen aan te tonen?

Daarvoor hebben wij 3 documenten nodig:

 1.  Een inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel
 2.  Een inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst 
 3. Een afschrift van uw resultatenrekening van het voorgaande jaar.
  Heeft u die niet? Stuur dan een prognose van het lopende boekjaar op. Voorzien van een firmastempel of –logo én handtekening van een erkende boekhouder en/of accountant. Een voorbeeld van zo'n prognose ziet u hier.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst via:

 • De website van de Belastingdienst, u moet hier inloggen via 'Inloggen op mijn belastingdienst' met uw DigiD-code. Kies voor het tabblad inkomenstenbelasting. Kies het jaartal, daarna kunt u de inkomensverklaring printen.
 • Het gratis telefoonnummer 0800 05 43. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Wat wordt in de Woningzoeker bij de inkomenseis verstaan onder het verzamelinkomen?

Dit is het verzamelinkomen dat vermeld staat op:

 • De inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • De voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op de Woningzoeker.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Meer vragen (2)