Kennisbank

Inschrijven als woningzoekende in Kampen en Zwolle

Zoekt u een sociale huurwoning in Kampen of Zwolle? Schrijft u zich dan in als woningzoekende op de Woningzoeker . Hier kunt u dagelijks reageren op nieuw woningaanbod. U betaalt jaarlijks voor uw inschrijving.

Lees het volledige antwoord

Inschrijven als woningzoekende in de gemeente Oldebroek

Zoekt u een sociale huurwoning in Wezep of Hattemerbroek? Schrijft u zich dan in als woningzoekende. Op www.hurennoordveluwe.nl kunt u dagelijks reageren op nieuw woningaanbod. U betaalt jaarlijks voor uw inschrijving.

Lees het volledige antwoord

Inkomenstoets Kampen en Zwolle

Het grootste deel van onze sociale huurwoningen moeten wij verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 47.699,00. Daarom toetsen wij altijd uw inkomen voordat wij een woning toewijzen. Daarvoor heeft u een inkomensverklaring of definitiev...

Lees het volledige antwoord

Inkomenstoets gemeente Oldebroek

Het grootste deel van onze sociale huurwoningen moeten wij verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 47.699,00. Daarom controleren wij altijd uw inkomen voordat wij een woning toewijzen. Daarvoor heeft u een inkomensverklaring of een vo...

Lees het volledige antwoord

Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u in een gebouw waarin koop- en huurwoningen zitten? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Koper...

Lees het volledige antwoord

Huurtoeslag

Is de huur die u betaalt te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Lees het volledige antwoord

Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling.

Lees het volledige antwoord

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie. Zij doen uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs, het onderhoud en servicekosten. Neem altijd eerst contact met ons op. Wij willen het proble...

Lees het volledige antwoord

Betaalachterstand

In uw huurovereenkomst staat wanneer u de huur moet betalen. Bent u te laat met betalen? Dan heeft u een betaalachterstand. Het is dan belangrijk om in actie te komen om grotere problemen te voorkomen. Wij kunnen u daarbij helpen. Samen bespreken we ...

Lees het volledige antwoord

Huur opzeggen

U kunt de huur eenvoudig opzeggen via deze website. De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. U ziet deze in uw huurovereenkomst. U kunt ook via de telefoon of per brief opzeggen. U kunt uw huuropzegging ...

Lees het volledige antwoord