Zwolle: Greenshieldsstraat

Waar gaan we aan de slag?
Greenshieldsstraat 3 t/m 103

Wanneer gaan we aan de slag?
In de loop van maart 

We voeren het volgende onderhoud uit:
- Onderzoeken en/of verwijderen van asbest
- Vernieuwen van de badkamer
- Vernieuwen van het toilet
- Vervangen van de mechanische ventilatiebox
- Reinigen van de mechanische ventilatiekanalen
- Aanbrengen van een vul- en tappunt onder bij de cv-ketel

Bijzonderheden

Er is een klankbordgroep opgericht. Daarmee stemmen wij de plannen af. De klankbordgroep vertegenwoordigt alle huurders in dit project. Zij zijn op de hoogte van de voortgang.