Zwolle: Nieuwstraat 45 en 47

Waar gaa n we aan de slag?
Nieuwstraat 45, 45 A, 45 B, 47 en 47 A t/m 47 D 

Wanneer gaan we aan de slag?
Dit is nog niet bekend

We voeren het volgende onderhoud uit:
- Onderzoeken en/of verwijderen van asbest
- Vernieuwen badkamer en toilet
- Schilderen algemene ruimten binnenkant
- Brandvertragende maatregelen
- Aanbrengen dakisolatie