Het bestuur

De directeur-bestuurder van onze organisatie is Evert Leideman. De directeur-bestuurder is formeel verantwoordelijk voor het besturen van deltaWonen en het leidinggeven aan de medewerkers. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van deltaWonen.

Managementteam
Het managementteam van deltaWonen bestaat uit 4 personen die ieder een bedrijfsonderdeel aansturen:
Adjunct - directeur Vastgoed     Menno van der Veen
Adjunct - directeur Wonen        Martijn Sweitser
Manager Bedrijfsbeheer            Agnes Ellermann
Manager Bestuurszaken           Xandra Tromp

Werkgever- en werknemersschap
DeltaWonen richt zich op goed werkgever- en werknemersschap. De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de medewerkers, werkplezier, zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur zorgt voor een werkomgeving waarin de medewerkers zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en kunnen worden aangesproken op de inzet van hun talenten. DeltaWonen zet medewerkers hiermee in hun kracht.