Raad van Commissarissen

 

Dit is onze Raad van Commissarissen. De leden denken met ons mee en zien toe of deltaWonen goed wordt bestuurd. Jaarlijks overleggen zij op meerdere momenten met de directeur-bestuurder en de ondernemersraad, het managementteam, de Centrale Bewonersraad en de accountant. De Raad van Commissarissen bestaat uit 7 commissarissen en 1 commissaris in opleiding, die zich graag aan je voorstellen. Ze vertellen over wat ze doen en wat geluk voor hun betekent. Dat sluit mooi aan bij ons koersplan.

De heer H. Grootelaar - deskundigheid: sociaal domein en HRM
voorzitter raad van commissarissen
lid governance- en remuneratiecommissie
schuift tweejaarlijks aan bij OR-vergadering
vertrouwenspersoon van de OR

De heer B. van Moerkerk - deskundigheid: financiën en bedrijfseconomie
lid raad van commissarissen
voorzitter auditcommissie

Mevrouw H. Diender-Van Dijk - deskundigheid: openbaar bestuur
vice-voorzitter raad van commissarissen
voorzitter governance- en remuneratiecommissie

De heer J. van Driel - deskundigheid: marketing en communicatie
lid raad van commissarissen op voordracht bewonersraad
lid governance- en remuneratiecommissie
periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad

De heer R.D. Takken - deskundigheid: vastgoed
 lid raad van commissarissen op voordracht bewonersraad
 periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad
schuift twee jaarlijks aan bij de OR-vergadering
 
lid auditcommissie

De heer J. Veuger – deskundigheid: vastgoed
 lid raad van commissarissen
 lid auditcommissie

Mevrouw van der Vleuten – deskundigheid: klant en wonen (volkshuisvesting)
 lid raad van commissarissen op voordracht van de bewonersraad
periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad

Commissaris in opleiding
De Raad van Commissarissen van deltaWonen stelt een plek beschikbaar voor een commissaris in opleiding. De plek is bedoeld voor een startende toezichthouder, die bij ons het vak van toezichthouden kan leren. Een vergoeding behoort tot de mogelijkheden. De commissaris in opleiding is (formeel) geen lid van de raad van commissarissen. Interesse kan kenbaar worden gemaakt bij mevrouw X. Tromp, secretaris Raad van Commissarissen (x.tromp@deltawonen.nl). De plek voor een commissaris in opleiding is momenteel ingevuld tot 1 april 2023.