Erika Diender-van Dijk

“Bij geluk horen ook verdrietige dingen, zodat je extra van de mooie dingen genieten kunt”

Erika Diender-van Dijk; lid raad van commissarissen

Groei en geluk! Zo heet ons koersplan. Hoog tijd om de raad van commissarissen te vragen naar hun geluk. En wat doen ze eigenlijk in de raad?  

“Wat geluk voor mij betekent, vind ik lastig in een paar zinnen te vertellen. Geluk is voor mij de mate waarin ik tevreden ben over het leven dat ik leid: Haal ik daar genoeg daar voldoening uit? Dat betekent dus niet dat het leven alleen maar moet bestaan uit geluksmomenten. Juist niet! De verdrietige en pijnlijke dingen uit het leven horen er ook bij. Daardoor kan je extra genieten van de mooie dingen!

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving. DeltaWonen heeft een belangrijke taak. De corporatie zorgt voor een veilig en betaalbaar thuis; de basis van elk bestaan. Het is een leuke organisatie en er wordt keihard gewerkt door mensen met hart voor de zaak!  De gesprekken met verschillende collega’s binnen deltaWonen zijn altijd erg inspirerend. Ik zie  dat de mensen die bij deltaWonen werken echt betrokken zijn.

Een commissaris heeft verschillende taken. Ik vind het belangrijk dat de raad van commissarissen zorgt voor een stabiele organisatie. Dit gebeurt door nauw samen te werken met het bestuur. Wij zijn de werkgever van de bestuurder. Dat betekent dat we zijn werk controleren, met hem meedenken en adviseren. Ik spreek bewust van wij, want de raad is een echt team!

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe lastig besturen kan zijn. Deze kennis neem ik mee in mijn werk als lid van de RvC. De samenwerking met het bestuur van deltaWonen is erg plezierig! Er wordt door iedereen hard gewerkt op hoog niveau!”

Erika Diender- van Dijk is lid van het College van Bestuur bij Windesheim, een hogeschool in Zwolle en Almere. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht bij SLO in Utrecht. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in de wereld van het openbaar bestuur tijdens haar directeurschap bij de Politie Korps Regio IJsselland en als voorzitter College van Bestuur bij de onderwijsgroep Quadraam in Gelderland. Zij is sinds 2016 lid van de raad van commissarissen en de governance- en remuneratiecommissie bij deltaWonen. Sinds 1 januari 2022 is zij voorzitter van de governance- en remuneratiecommissie.