Judy Braam

“Ik ervaar geluk als ik zie dat mensen gelukkig zijn, als ze ertoe doen”

Judy Braam; huurderscommissaris en vicevoorzitter Raad van Commissarissen

Groei en geluk! Zo heet ons koersplan. Hoog tijd om de raad van commissarissen te vragen naar hun geluk. En wat doen ze eigenlijk in de raad?

 

“Mijn geluk gaat niet alleen over mijzelf. Ik ervaar geluk als ik zie dat andere mensen gelukkig zijn, wanneer mensen mee kunnen doen, ertoe doen, groeien in hun ontwikkeling.

Ik vind het belangrijk dat iedereen een thuis heeft. Een fijn, betaalbaar huis in een omgeving waar je je prettig voelt. Een huis is een basis in je leven. DeltaWonen heeft daar een taak in voor huidige en toekomstige huurders. Ik stimuleer deltaWonen goed in contact te zijn met haar huurders en andere bewoners in de wijken waar ze werkt.

Als commissaris zie ik toe dat deltaWonen deze maatschappelijke taak invult en of deltaWonen daarbij betrouwbaar werkt en financieel gezond is. En ook of de medewerkers dat met plezier doen en of daarbij samengewerkt wordt met andere organisaties. In mijn rol is het belangrijk om te luisteren, voelen, horen en kijken wat er binnen en buiten deltaWonen speelt. Met mijn brede ervaring en kennis van wonen, zorg en welzijn voer ik deze taken uit. Ik ben kritisch, maar ook verbindend

Judy Braam is directeur van La Zarza | wonen-zorg-welzijn-educatie. In haar dagelijks werk adviseert zij bestuurders, toezichthouders en organisaties van woningcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en educatieve organisaties. In het verleden heeft zij verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven vervuld. 
Daarnaast maakt zij sinds 2014 deelt uit van de raad van commissarissen van deltaWonen. Ook is ze vicevoorzitter van de raad van toezicht van SZR (ouderenzorg) en voorzitter van de raad van toezicht van Ludens (kinderopvang).