Beton hergebruikt voor nieuwbouw in Kampen

CO2-uitstoot terugdringen met de bouw van nieuwe woningen. In Kampen passen wij dit toe bij de bouw van 33 nieuwe woningen aan de Rozenstraat en Anjerstraat. De bestaande woningen in deze straten waren sterk verouderd waardoor deze zijn gesloopt. Om circulariteit aan de nieuw te bouwen woningen toe te voegen, wordt betonpuin gebruikt. Projectmanager circulariteit, Martijn van Dijk, werd hierover geïnterviewd door Betonhuis.

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de aarde. Martijn is hier al van jongs af aan mee bezig. ‘’Toen ik een jaar of veertien was, handelde ik al in tweedehands elektronica. Toen deed ik het vooral omdat ik er wat mee kon verdienen, maar ik ben meer en meer gaan inzien dat het goed is dat we minderen en niet alles meer nieuw hoeven te hebben. Dit is namelijk niet houdbaar meer. Het moet veranderen. Niet alleen voor het milieu, ook voor jezelf. Leven met minder en in het nu maakt ook gelukkiger.”

Circulair bouwen

Martijn is betrokken bij de nieuwbouw in Kampen. ‘’Mijn taak is inbreken op het proces van nieuwbouw of renovatie om circulariteit toe te voegen. Maar het moet niet alleen om circulariteit gaan, ik wil iets meer. DeltaWonen ligt goed op koers met haar duurzame doelstellingen, maar het is ook belangrijk om dit op een circulaire manier te doen.”

Ondanks dat we over het algemeen weinig woningen sloopt, was het voor de woningen aan de Rozenstraat en Anjerstraat in Kampen onvermijdelijk. ‘’Net in die tijd was deltaWonen in gesprek met New Horizon, het bedrijf dat bruikbare materialen uit slooppanden oogst om opnieuw te gebruiken. Dan heb je het over beton, maar ook over keramiek uit bakstenen en andere bruikbare materialen. New Horizon speelt goed in op het sloopproces. Je zou je kunnen voorstellen dat het ophoudt als je spullen eruit haalt om opnieuw te gebruiken, maar het bedrijf weet precies hoe het werkt en hoe je dit in een efficiënt proces kan doen.”

Milieu-impact is groot

Overigens wordt het betonpuin van de woningen uit Kampen niet gebruikt bij de nieuwe woningen. ‘’Het gaat naar de fabriek, waar het wordt gebroken. Het zand, grind en cement worden gescheiden en als grondstof voor nieuw beton gebruikt. Dat gaat meteen naar een project dat op dat moment loopt. Zo houden ze de vaart erin en hoeft het niet ergens een jaar te liggen. Waarschijnlijk krijgen wij beton dat is geoogst in Rotterdam.” Ondanks dat blijft de milieu-impact groot, want hiermee wordt een kleine 800 ton CO2-uitstoot bespaard.

Ook wordt er nagedacht over het hergebruiken van complete elementen uit de voormalige huizen. ‘’Je ziet dat bij kantoren of restaurants wel, maar de eisen voor woningen zijn strenger, en de levensduur is langer, dus daar is het moeilijker. Op een andere plek in Kampen gaan we flatwoningen bouwen waarvan veel elementen losmaakbaar zijn. Op die manier kun je ze op het einde van de levensduur van de flat makkelijker hergebruiken. Dat scheelt uiteindelijk ook in de kosten. Over tig jaren hoef je dan niet meer te slopen, maar hebben de losse onderdelen een restwaarde omdat ze opnieuw te gebruiken zijn.”

Martijn kijkt uit naar meer mogelijkheden om circulair te bouwen. ‘’Ik ben heel benieuwd hoe je nog meer CO2 terug kunt dringen, het liefst vanaf de eerste dag en niet gespreid over een lange periode. Want klimaatverandering gaat harder dan wij denken en we willen dit zo snel mogelijk tegen gaan.”