Brede ontmoeting tussen medewerkers deltaWonen, de rvc en bewonersraad

Elk jaar organiseert de raad van commissarissen van deltaWonen een ontmoeting met de centrale bewonersraad, de ondernemingsraad, het managementteam en de bestuurder. Het doel van deze brede ontmoeting is om samen het gesprek aan te gaan over een belangrijk thema van deltaWonen. Op 1 november stond deze ‘brede ontmoeting’ in het teken van woongeluk en leefbaarheid. Bij deze ontmoeting waren ook medewerkers uit de gebiedsteams aanwezig.

DeltaWonen wil het woongeluk van de inwoners in de wijken versterken. Op dit moment zijn we volop bezig om een visie te ontwikkelen op leefbaarheid. Om inclusieve en leefbare wijken te ontwikkelen is een goede samenwerking met andere maatschappelijke partners in de wijken en in de stad erg belangrijk. Tijdens de ontmoeting van 1 november hebben medewerkers van het gebiedsteam Noord verteld op welke manier zij nu samen werken in de wijk en wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om het woongeluk te vergroten. 

We hebben samen gekeken naar de toekomst en zijn het gesprek aangegaan over hoe we willen meebewegen op de voortdurend veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, hoe we invulling willen geven aan de nieuwe politieke ruimte en hoe onze werkwijze koers geeft aan deltaWonen.

Daarnaast was theatergroep de Makkers uitgenodigd. Zij hebben begin 2022 verhalen van bewoners uit de wijk Holtenbroek opgehaald. Deze verhalen hebben zij tijdens de brede ontmoeting met ons gedeeld. Er waardevol want deze mooie, pakkende verhalen helpen ons nog beter te begrijpen wat ons te doen staat in de wijken.

De brede ontmoeting van 1 november heeft ons dan ook mooie inzichten opgeleverd waarmee we onze visie op Woongeluk en Leefbaarheid verder kunnen verrijken.