DeltaWonen behoort tot koplopers in branche

Aedes_woningcorp.jpg

Zwolle - Donderdag 26 november werden op het Aedes-congres voor woningcorporaties de resultaten uit de Aedes Benchmark 2015 bekend gemaakt.  DeltaWonen krijgt in deze benchmark een AA-score en behoort daarmee tot de ‘koplopers in de branche’ van woningcorporaties. Vorig jaar behoorde de corporatie nog tot groep ‘achter de koplopers’. Huurders zijn de woningcorporatie in het afgelopen jaar beter gaan beoordelen en dat heeft geleid tot een AA-score. 

Met de Aedes benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. In de Benchmark tellen een aantal zaken mee; de beoordeling van de corporatie door huurders, de gemiddelde bedrijfskosten per verhuureenheid, het woningonderhoud; maar ook wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid onderzocht. Zo kunnen gemeenten, huurders en relaties inzicht krijgen in hoe de corporaties hun middelen besteden. 

Huurders beoordelen deltaWonen beter
De belangrijkste verbetering voor deltaWonen zit in het feit dat huurders de corporatie beter zijn gaan beoordelen (van een 7,6 in 2014, naar een 7,9 in 2015). Evert Leideman: ‘Wij hechten veel waarde aan de mening van onze klanten, zij staan voorop bij alles dat we doen. Dit is voor ons dan ook een bevestiging dat we op de goede weg zitten en dat we doen wat onze klanten belangrijk vinden’.

Lagere bedrijfslasten dan andere corporaties
Het andere punt waarop deltaWonen goed scoort zijn de bedrijfslasten per verhuurde woning.
Gemiddeld komen collega-corporaties uit op € 925,- per verhuureenheid. Bij deltaWonen is dat bedrag met € 755,- een stuk lager. Leideman: ‘Om ook in de toekomst de goede dingen te kunnen blijven doen, zoeken we -ook in onze bedrijfsvoering- steeds naar manieren hoe we de dingen beter en efficiënter kunnen doen’.  

Onderstaand de resultaten van deltaWonen in de Aedes Benchmark:

Terug naar overzicht