deltaWonen scoort goed in Aedes Benchmark 2021

Op donderdag 18 november werden de resultaten bekend gemaakt van de Aedes Benchmark 2021. In deze benchmark worden jaarlijks de prestaties van woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken. En deltaWonen scoort dit jaar opnieuw goed.  We behaalden dit jaar 2 x een A status (op de onderdelen huurdersoordeel en duurzaamheid) en 2 x een B status (bedrijfslasten en onderhoud & verbetering). Dit zijn scores waar we blij mee zijn!

Huurders waarderen deltaWonen
Huurders waarderen ons met goede rapportcijfers, die op of boven het landelijke gemiddelde liggen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! De mening van de huurders is voor ons belangrijk. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij deltaWonen, in een fijn en comfortabel huis, waar iemand kan groeien en voor lange tijd wil wonen. Wij noemen dat woongeluk. En daar dragen wij graag in bij!

DeltaWonen duurzame woningcorporatie
Ook op het onderdeel duurzaamheid scoort deltaWonen een A-status. Dat is een bevestiging van onze inzet op het gebied van duurzaamheid. Al jaren ligt onze ambitie op dit vlak hoog en blijven we streven naar innovatieve verbeteringen om de CO2 uitstoot van onze woningen te verbeteren. Want we willen een leefbare wereld achterlaten voor onze (klein-)kinderen. Het is onze ambitie dat al onze woningen in 2050 een volledig CO2 neutraal zijn. Natuurlijk zorgen we dat dit het geval is bij nieuw te bouwen woningen.  Maar dat betekent ook dat we de komende jaren zo’n 500 bestaande woningen per jaar gaan verduurzamen.

Bedrijfslasten
Dit jaar behaalden we een B-status op het onderdeel ‘bedrijfslasten’. Dat komt deels doordat we onze indirecte kosten op een andere manier zijn gaan berekenen. We hebben daarvoor gekozen omdat onze bedrijfslasten daarmee beter te vergelijken zijn met andere woningcorporaties. Om onze ambities ook in de toekomst waar te kunnen blijven maken, investeren we nu al in het aantrekken en behouden van voldoende professionele en vakkundige medewerkers. Dat is nodig omdat er de komende jaren veel medewerkers bij deltaWonen met pensioen zullen gaan. Door nu al (jonge en ambitieuze) mensen te werven, voorkomen we dat hiermee ook kennis en kunde verloren gaat. Dit heeft tot gevolg dat onze bedrijfslasten met € 15,-  iets boven het landelijk gemiddelde liggen.

Onderhoud en verbeteringen
Ook het prestatieveld ‘Onderhoud en verbeteringen’ hebben we - net als vorig jaar-  een B status gekregen. De onderhoudskosten liggen met € 2.956 ( gemiddeld per woning over 5 jaar) bij ons wat hoger dan het landelijke gemiddelde (€ 2.727). Dit komt omdat we met onze ambities op het gebied duurzaamheid, circulariteit en kwaliteit van het vastgoed, bij de renovatie en onderhoud van woningen ook meteen verduurzamende maatregelen treffen. Huurders kunnen zo comfortabel wonen met lagere woonlasten.