Goede resultaten deltaWonen in afgelopen 4 jaar

vis.JPG

Bijna 40.000 mensen in Zwolle, Kampen en Oldebroek wonen in een sociale huurwoning van deltaWonen. Wij willen onze taken en verantwoordelijkheden goed uitvoeren. Daarom laten wij ons 1 keer in de vier jaar beoordelen door een onafhankelijke commissie. Begin dit jaar heeft de visitatie 2018 plaatsgevonden. Net als in 2014 hebben we in de visitatie van 2018 opnieuw goede resultaten behaald. 


De visitatiecommissie heeft begin dit jaar onderzoek gedaan naar 4 onderdelen in de laatste 4 jaar:

  1. Naar onze maatschappelijke prestaties. (Wat hebben wij gedaan voor huurders en voor de wijken waar onze woningen staan?)
  2. Naar de manier waarop we belanghouders betrekken (Hoe werken wij samen met andere sociale organisaties en partijen?)
  3. Naar onze financiële bedrijfsvoering (Hoe beheren en investeren wij het maatschappelijke geld waarmee wij werken?)
  4. Naar toezicht en bestuur (governance). (Hoe wordt het toezicht bij deltaWonen uitgevoerd en hoe wordt er leiding aan de organisatie gegeven?)

Om een goed beeld te krijgen heeft de commissie belanghouders geïnterviewd en een enquête gehouden met vragen over deltaWonen. Ook vroegen zij ons een overzicht te maken met projecten en resultaten waar wij als organisatie trots op zijn. Dit overzicht laten wij ook graag aan u zien. Klik hier

Oordeel visitatiecommissie 2018
De visitatiecommissie zegt over deltaWonen ‘het is een professionele organisatie die zich door ontwikkelt. De corporatie is actief om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de sociale woningvoorraad af te stemmen op de behoefte van de klant en markt. Medewerkers krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan de visie en de strategie’.  Wel raadt de commissie deltaWonen aan om oog te blijven houden op een gezonde balans tussen ambities en werkdruk en om nóg meer de verdieping op te zoeken in de samenwerking met partnerorganisaties.

Evert Leideman (directeur bestuurder deltaWonen): ‘Wij zijn trots op de behaalde resultaten! De afgelopen 4 jaar was turbulent. De vraag naar goedkope huurwoningen nam toe, de verhuurdersheffing is gestegen en de regelgeving werd verzwaard met invoering van de herziene woningwet en de nieuwe governance code. Ondanks dat hebben we op alle gebieden toch mooie prestaties kunnen leveren.  Met de inzichten die de visitatie ons verschaft, zien wij kans om onze relatie met de huurders, de samenwerking met stakeholders, én onze dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren”.

Het Rapport
Wilt u het hele visitatierapport lezen? Dat kan! Klik op deze link.

Het bestuur van deltaWonen heeft in een schriftelijke reactie op het rapport laten weten trots te zijn op de behaalde resultaten!

Terug naar overzicht