Hoe werkt noodopvang van vluchtelingen?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Omdat de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven op korte termijn onderdak te bieden aan duizend gevluchte Oekraïners en daarna aan nog eens duizend. 

Rol gemeenten 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. 

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen. 

Rol corporaties 
Een woningcorporatie zoals deltaWonen is 1 van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.  

Wat doet deltaWonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne? 
Wij zijn op dit moment met de gemeenten Kampen, Oldebroek en Zwolle in gesprek over opvang. Wij gaan ons best doen om deze slachtoffers van de oorlog een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we wél benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens onze belangrijkste taak is en blijft. 

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we zoeken naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen of al heel lang leeg staan.  

Kan ik als huurder van deltaWonen vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen?  
Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Als u dat ook overweegt, neem hier dan eerst contact met ons over op. Dan kunnen we samen bespreken waar u rekening mee moet houden. Ook zijn er regels waar u rekening mee moet houden: 
 
Als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘goed huurderschap’ van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in: 

  • Geen overlast veroorzaken voor omwonenden. 
  • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons. 
  • U blijft zelf in de woning wonen. U mag uw woning niet onderverhuren.  
  • Het gaat om een tijdelijke noodoplossing. De opvang is voor een bepaalde duur. 
  • Eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag, zijn de verantwoordelijkheid van u zelf.  

Bekijk de veel gestelde vragen voor meer informatie over noodopvang van vluchtelingen.

Voor wie overweegt (Oekraïense) vluchtelingen op te vangen is hier meer informatie te vinden:

- Vluchtelingenwerk
- Takecare bnb