Jaarverslag deltaWonen 2019: ‘Groeien naar geluk’

Groei en Geluk
Groei als het gaat om ondernemen, werken, leren en wonen. Voor onze huurders en voor onze medewerkers. Groei leidt tot geluk: zingeving, voldoening en plezier.  Mensen kunnen groeien als zij hun basis op orde hebben; als zij een veilige woonplek hebben van waaruit zij hun leven kunnen opbouwen. Als zij mee kunnen doen in de maatschappij en sociale contacten hebben. Als zij het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze er toedoen. Samen bouwen we aan een nieuwe samenleving!

Het begint bij een goede woning!
Geluk begint met het hebben van een dak boven je hoofd. Helaas is er nog steeds sprake van ernstig woningtekort. Om er voor te zorgen dat wachttijden niet verder gaan oplopen in de komende jaren, heeft deltaWonen een stevige ambitie; de komende 10 jaar gaan wij 2250 nieuwe woningen bouwen. In 2019 hebben een start gemaakt met de nieuwbouw van 231 woningen en waren er 83 nieuwe woningen klaar voor de verhuur.

Om de vaste lasten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden, werkt deltaWonen continu aan het energiezuinig bouwen van nieuwe woningen en het energiezuiniger maken van bestaande woningen. In 2019 hebben 550 woningen van deltaWonen een E-renovatie gehad. Daarbij hebben wij de kwaliteit en het comfort van onze woningen verbeterd en kunnen de bewoners profiteren van een lagere energierekening. In totaal zijn al zo’n 4.536 van onze circa 15.000 woningen verduurzaamd. 

Inclusiviteit: meedoen is belangrijk!
Deel kunnen nemen aan de samenleving is een belangrijke voorwaarde om geluk te kunnen ervaren. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op de 9 mensen kan niet goed lezen en schrijven. Voor hen is het daardoor erg lastig om mee te kunnen komen met de maatschappij. DeltaWonen heeft in 2019 het project ‘Aanpak laaggeletterdheid’ uitgevoerd. Met dit project willen we de bewustwording bij medewerkers en leveranciers vergroten om hen beter te kunnen helpen en eventueel te kunnen doorverwijzen naar hulporganisaties wanneer dat nodig is.

Circulariteit; het nieuwe duurzaam
DeltaWonen streeft naar een circulaire samenleving. Maar om circulair te kunnen worden moet nu nog veel worden geëxperimenteerd. Daarom zijn we in 2019 gestart met de Proeftuin Circulariteit. Door de beste circulaire ideeën samen te brengen van diverse partijen binnen en buiten de bouwsector, gaan we een volledig circulair gebouw in Zwolle realiseren. Zo halen we alle kennis die er al is over circulair bouwen, wonen en leven naar Zwolle en kunnen we testen wat de beste manieren zijn om circulair te bouwen.

Financieel gezond
Omdat de waarde van de woningen in markt is gestegen, is de marktwaarde van ons bezit in 2019 toegenomen met € 176,6 miljoen. Hierdoor hebben we het jaar 2019 afgesloten met een resultaat van € 202,6 miljoen. Maar dat is geen geld dat we kunnen uitgeven of investeren. Daarvoor moeten we kijken naar de kasontvangsten en –uitgaven. En dan zien we dat we in 2019 vanuit onze operationele activiteiten, zoals bijvoorbeeld door de verhuur van onze woningen, circa € 98,5 miljoen aan kasgeld hebben ontvangen. Dit geld hebben wij gebruikt voor verschillende operationele activiteiten, zoals bijvoorbeeld het onderhoud aan onze woningen, verbeteringen in leefbaarheid en woonomgeving, en bedrijfskosten. De uitgave aan operationele activiteiten bedroeg in 2019 € 73,8 miljoen. Daarnaast investeren we onze kasontvangsten in onder andere nieuwbouw en duurzame woningverbeteringen.

De kasuitgave aan investeringen en desinvesteringen bedroegen in 2019 per saldo € 36,7 miljoen. Dat betekent dat we meer kasuitgaven hebben dan kasinkomsten. De extra kasuitgaven zijn gefinancierd door het aantrekken van nieuwe leningen.

U kunt het volledige digitale jaarverslag van deltaWonen hier lezen

Bekijk hier de infographic 'Het jaar 2019 van deltaWonen'. 

Terug naar overzicht