Jaarverslag deltaWonen 2021: Samen vooruit

Onder de titel ‘Samen vooruit’ heeft deltaWonen het jaarverslag van 2021 gepubliceerd. Iedereen verdient een betaalbare woning op een plek waar iemand zich thuis voelt. Het lijkt zo voor de hand liggend. Toch worden de uitdagingen op de woningmarkt en daarmee de opgaven voor woningcorporaties steeds groter.  In 2021  heeft deltaWonen zich dan ook volop gericht op de zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen, op woon- en leefgeluk in de wijken (ook voor mensen met een zorgvraag) en op de transformatie naar een circulaire en CO2 neutrale woningvoorraad. In deze opgaven werkt deltaWonen nauw samen met gemeenten, de centrale bewonersraad, met zorg- en welzijnsorganisaties, collega-corporaties en natuurlijk met onze huurders zelf.

Het jaar 2021 in het kort
2021 was een jaar waarin we min of meer gewend zijn geraakt aan de coronamaatregelen. Ook bij deltaWonen vonden we nieuwe manieren om met elkaar samen te werken. Zo konden we in 2021 toch blijven bijdragen aan woon- en leefgeluk voor haar (toekomstige) huurders.  Soms door kleine extra’s, zoals een appeltaart voor nieuwe huurders. Maar t meest door ons dagelijkse werk in de wijken en bij onze huurders thuis. Door een positieve beoordeling van huurders scoorden we een A-status in de jaarlijkse Aedes Benchmark.

In 2021 hebben we bewoners van 122 adressen blij gemaakt met de verduurzaming van hun woning. Zij genieten daardoor van een comfortabel huis en hebben hierdoor stabielere woonlasten. Bovendien liggen we hiermee op schema om in 2050 al onze woningen CO2 neutraal te hebben.

Het te lijf gaan van de wooncrisis heeft onze volle aandacht. De regio groeit snel, net als het aantal mensen dat wacht op een betaalbare woning. We zijn dan ook blij dat we in 2021 170 nieuwe woningen hebben kunnen opleveren, maar onze ambitie ligt hoger! Om de stijgende vraag naar betaalbare woningen bij te houden en de wachtlijsten niet verder te laten oplopen, willen wij jaarlijks tenminste 225 nieuwe woningen bouwen. Voor het behalen van die aantallen hebben we bouwlocaties nodig en daarvoor zijn we afhankelijk van gemeenten. We vinden het dan ook belangrijk om juist samen met hen vooruit te kijken, zodat ook in de toekomst mensen sociaal en betaalbaar kunnen wonen.

DeltaWonen is financieel gezond
Doordat de marktwaarde van de woningen in Nederland flink is gestegen, zijn ook onze woningen op papier meer waard geworden. De marktwaarde is dit jaar daardoor gestegen met € 400 miljoen. Dit is geen contant geld, want wij gaan de woningen niet verkopen.

DeltaWonen is financieel gezond en kan haar ambities waarmaken. Door de verhuur van onze woningen, hebben we in 2021 ongeveer € 104,7 miljoen aan kasgeld ontvangen. Dit geld hebben wij gebruikt voor onze operationele activiteiten (kasuitgave € 73,0 miljoen) en investeringen in onder andere nieuwbouw en woningverbeteringen (kasuitgave investeringen en desinvesteringen per saldo € 20,0 miljoen). Daarnaast hebben wij per saldo € 5,6 miljoen aan extra leningen aangetrokken (nieuwe leningen -/- aflossingen). Ons kasgeld is in 2021 daarmee toegenomen met € 17,3 miljoen. Dit geld gebruiken we onder andere voor de bouw van nieuwe woningen en de verduurzaming van bestaande woningen.

Wilt u meer weten over wat we hebben gedaan in 2021? Lees dan ons jaarverslag!