Reactie RvC artikel De Stentor dd 12-03-2016

Wij hebben kennis genomen van het artikel dat op 12 maart 2016 is verschenen in De Stentor. In het artikel wordt naar aanleiding van opmerkingen door de heer Ten Doeschate, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen, de indruk gewekt dat er bij deltaWonen niet correct is omgegaan met onkostendeclaraties van en vergoedingen voor de Raad van Commissarissen en bestuurder. Het vroegtijdige aftreden van de heer Ten Doeschate zou daarmee direct verband houden.

Wij betreuren het beeld dat in dit artikel wordt geschetst van de Raad van Commissarissen en het bestuur van deltaWonen. Wij zijn het feitelijk oneens met een aantal aantijgingen in dit artikel. Deze aantijgingen hebben we kunnen weerleggen in de gesprekken die wij gevoerd hebben met de journalist. Wij vinden het jammer dat van de uitleg die wij aan De Stentor hebben geven, weinig terug te zien is in het artikel. Hierdoor is volgens ons een eenzijdige en feitelijk onjuiste kijk op de gang van zaken geschetst.

Wij plaatsen later een uitgebreidere toelichting,

de Raad van Commissarissen

Terug naar overzicht