Sociale huurwoningenvoorraad met 700 uitgebreid

infographic versnellingsactie jpg.jpg

Dit is een gezamenlijk persbericht van deltaWonen, Openbaar belang, SWZ en de gemeente Zwolle

Sociale huurwoningenvoorraad met 700 uitgebreid

In de periode 2016-2019 worden ruim 700 sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle ruimschoots invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019.

De gemeente en de corporaties in 2015 een overeenkomst voor de versnellingsactie: op 14 locaties worden 445 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 96 opgeleverd, zijn 239 in aanbouw en van 110 woningen start de bouw in 2019. “Een resultaat waar we met elkaar  trots op mogen zijn, zeker omdat we versnellingsactie in de economische crisis gestart zijn. We hebben gezamenlijk lef getoond om in de krappe tijd toch deze investering te doen en te blijven bouwen”, aldus wethouder Eefke Meijerink. Door op een aantal locaties ook tijdelijke woningen te bouwen, komen er in 2018 en 2019 naar verwachting nog eens 100 woningen met een lage huurprijs bij.

Naast deze extra inspanning, zorgden de corporaties ook voor de reguliere bouw. Na aftrek van sloop en verkoop van woningen worden er netto 700 sociale huurwoningen aan de voorraad toegevoegd.

Toekomst
De vraag naar woningen in Zwolle is en blijft groot. Om te voorzien in de woningbehoefte zijn er de komende 10 jaar 6000 extra woningen nodig. Betaalbaar en toekomstbestendig, zowel in de koopsector, particuliere en sociale huursector. Voor de komende jaren betekent dit minimaal 600 woningen per jaar. Dit jaar stellen corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente (verenigd in het concillium) een ontwikkelstrategie wonen op. Samen willen zij er voor zorgen dat iedere nieuwe woning raak is.

Terug naar overzicht