Stakeholdersbijeenkomst Wonen met Zorg, we doen het samen

Wonen met Zorg, we komen er allemaal een keer mee in aanraking. Oud of jong: ondersteuning bij wonen en leven is soms nodig. De opgaves in het werkveld van Wonen met Zorg zijn groot en samenwerking is dan ook belangrijk. Daarom stond ons jaarlijkse stakeholdersevent (dit jaar op 16 september) geheel in het teken van Wonen met zorg. Samen met onze partners van gemeente, zorgorganisaties, collega corporaties en onze Centrale bewonersraad hebben we die middag kennis en ervaringen gedeeld.

In twee presentaties hebben we hen meegenomen in:

  1. De urgentie van nieuwe woon- leefvormen
    De urgentie om samen nieuwe woon- en leefvormen te ontwikkelen voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben is groot. De samenleving wordt gekenmerkt door diversiteit. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en kan wonen op een plek die past bij eigen leefstijl. Ook als daarvoor zorg of ondersteuning nodig is! Binnen een genereuze stad is ruimte voor iedereen, wie je ook bent.
  1. Disc Leefstijlbenadering
    DeltaWonen werkt met het DISC leefstijlenmodel om haar klanten goed in beeld te krijgen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening en producten nog beter aanpassen op de wensen van de (toekomstige) klant. Mensen hebben verschillende leefstijlen met – daaruit voortkomend- verschillende wensen. Ook ten aanzien van Wonen met Zorg. Daarom is het bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen belangrijk om te weten voor welke leefstijl je deze ontwikkelt.

In het tweede gedeelte van de middag hebben we de aanwezigen gevraagd om vanuit hun eigen leefstijl (en de kleur die daarbij hoort) mee te denken over 2 cases, namelijk; ‘Hoe stimuleren we senioren om na te denken over wonen en ouder worden met zorg’? (1) en ‘Hoe en waar en voor wie kunnen we 120 flexwoningen (speciaal bedoelt voor kleinschalige woonvormen en/of leef-concepten) inzetten’?  

In de week na de bijeenkomst hebben we de aanwezigen in een enquêtemail gevraagd om de bijeenkomst een rapportcijfer te geven. Gemiddeld gaven de respondenten de middag een 8!