Uitreiking toekomstperspectief Dieze West aan gemeente Zwolle

Op woensdag 9 juni is een aanzet voor een toekomstperspectief 2030 voor de wijk Dieze West aangeboden aan wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle. Initiatiefnemers zijn woningcorporaties deltaWonen en SWZ, Nijhuis Bouw, PHI Vastgoed, Slokker Vastgoed en Urban Innovators. De partijen willen met het toekomstperspectief het gesprek over de toekomst van de wijk losweken. Ed Anker: “We zijn blij met de aandacht voor Dieze West en gaan graag aan de slag met de bewoners van deze wijk, betrokken marktpartijen en woningcorporaties”.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen bood het document namens de partijen aan. “Dieze West is een verborgen parel van de stad. Maar het is ook een wijk en gebied waar opgaven liggen en waar de komende jaren veel ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Zoals aan de Schuttevaerkade, maar als corporaties willen wij ook investeren in de wijk. Daarnaast zien wij interessante ideeën en initiatieven in de wijk. Het is belangrijk om dit in samenhang op te pakken en op een manier te doen waar de wijk optimaal van profiteert. Het ontwikkelperspectief geeft daartoe een goede aanzet. Het is een uitnodiging aan de gemeente Zwolle om dit nu verder samen met bewoners, ondernemers en natuurlijk de initiatiefnemers verder door te ontwikkelen.”

Wat is het toekomstperspectief?
Het toekomstperspectief geeft kaders en richtlijnen voor eventuele toekomstige ontwikkelingen in de wijk Dieze West. Kaders zijn mobiliteit, duurzaamheid en stedenbouw. Dit is geen plan, maar een richting waar toekomstige plannen aan moeten voldoen. Dit perspectief wordt gebruikt bij de uitwerking van het gebied.

De uitkomst van het Toekomstperspectief 2030 is om van Dieze West is een moderne stadswijk te maken waar je heerlijk kunt wonen.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van dit toekomstperspectief zijn de marktpartijen Nijhuis Bouw, PHI Vastgoed, Slokker Vastgoed en Urban Innovators en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen en SWZ. Evert Leideman: “Dieze West is het volgende voorbeeld en bewijs van de waardevolle samenwerking tussen conciliumpartijen in Zwolle die gaat leiden tot de gewenste kwalitatieve schaalsprong.” Dit ontwikkelperspectief is onder begeleiding en uitwerking van bureau RUIMTEVOLK neergezet. De gemeente Zwolle heeft meegedacht door de kaders aan te geven. Voor de toekomst wil de gemeente de daadwerkelijke plannen voor de wijk samen met de bewoners en gebruikers van de wijk invullen.