Unica neemt rol van warmteleverancier over van deltaWonen vanwege Warmtewet

Spacer.jpg

Unica Ecopower neemt de rol van warmteleverancier over van woningcorporatie deltaWonen. Dit gebeurt bij 1350 appartementen die door 33 centrale ketelhuizen worden verwarmd en waarbij de woningen onder de Warmtewet vallen. DeltaWonen blijft eigenaar van de installaties. DeltaWonen en Unica bereiken gezamenlijk een kwalitatief hogere dienstverlening voor de huurders van deltaWonen. Unica bezit de expertise en ervaring om deze werkzaamheden efficiënt en kostenbesparend uit te voeren. De uiteindelijke kostenbesparing zal geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de betreffende woningen.

Sinds 1 januari 2014 vallen in Nederland zo’n 600.000 appartementen van corporaties onder de Warmtewet. De 1,3 miljoen huurders worden zo wettelijk beschermd tegen te hoge energietarieven en een slechte warmtelevering. Met de Warmtewet zijn de woningcorporaties warmteleverancier geworden: zij leveren warmte uit hun collectieve warmtesystemen aan huurders.

Nieuwe Woningwet zorgt voor focus corporaties
Vanwege de herziene Woningwet dienen corporaties in 2016 aan te geven welke kernactiviteiten zij uitvoeren volgens de Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). DeltaWonen heeft ervoor gekozen de warmtediensten, die onder de Warmtewet vallen, uit te besteden zodat zij zich kan blijven focussen op het aanbieden van sociale huurwoningen.

Eén aanspreekpunt voor huurders
Unica Ecopower heeft de Warmtewet-verplichtingen overgenomen van deltaWonen. Hiermee is Unica voor de betreffende huurders de warmteleverancier geworden. Unica is voor minstens 10 jaar verantwoordelijk voor de gehele exploitatie, energiefacturatie, vervanging en het beheer en onderhoud. Ook onderhoudt Unica de binneninstallaties van de huurders. De huurder heeft hiermee één aanspreekpunt voor zowel vragen over de energierekening als eventuele klachten.

Inzicht in verbruik door aparte energierekening
In de nieuwe situatie krijgt de huurder een aparte rekening voor het verbruik van warmte, waar voorheen de levering van warmte via de huur werd verrekend. Via een online applicatie van Unica krijgt de huurder bovendien sneller inzicht in zijn energieverbruik. Ook geeft Unica advies hoe de huurder het verbruik kan reduceren.

Efficiëntie biedt extra budget voor verduurzaming
De samenwerking tussen deltaWonen en Unica is gebaseerd op het benutten van elkaars sterktes. DeltaWonen is sterk in het verhuren van betaalbare, sociale woningen, Unica is sterk in het exploiteren van collectieve energie-installaties. Dankzij de focus op energie-efficiëntie van de installaties en de standaard processen voor exploitatie is er een kleiner budget nodig dan voorheen. Het extra budget dat hiermee beschikbaar komt, wordt gebruikt om de appartementencomplexen de komende jaren te verduurzamen.

Foto ondertekening contract, met v.l.n.r.: Sjoerd Quint (deltaWonen), Jan-Maarten Elias (Unica), Evert Leideman (zittend, deltaWonen), Petra van der Krol (deltaWonen), Laurens de Lange (zittend, Unica), Erwin Stuiver (deltaWonen), Walter van der Akker (deltaWonen), Jos Nijboer (deltaWonen)

Terug naar overzicht