Volop bouwactiviteiten in de Kamperpoort

Kop van Hoog vogelvlucht.jpg

Kamperpoort - Nijhuis Bouw, deltaWonen, Open Development en gemeente Zwolle onthullen groot, gezamenlijk bouwbord aan het Katwolderplein. Na een periode van voorbereidingen, plannen maken, bestemmingsplanwijzigingen en contractvormingen is op 11 juli een groot bouwbord onthuld aan het Katwolderplein te Zwolle. Deze plek verandert de komende 1,5 jaar in een grote bouwput, waarna 3 woonprojecten (217 woningen) verrijzen.

De plannen
Op en aan het Katwolderplein worden 3 grote bouwprojecten gerealiseerd.

Katwolderplein Blok B
In opdracht van deltaWonen worden 6 eengezinswoningen en 42 appartementen voor de sociale huur gerealiseerd. Dit project, ontworpen door Bureau Massa, wordt momenteel gebouwd door Nijhuis Bouw en wordt naar verwachting dit najaar al opgeleverd. De bouw van deze woningen is onderdeel van de versnellingsactie sociale huurwoningen waarin de gemeente Zwolle en deltaWonen op 14 locaties in de stad tot en met 2019 versneld 445 extra sociale huurwoningen bouwen. Het doel is om de wachttijd voor een sociale huurwoning zo mogelijk te verkorten. De provincie Overijssel stelt vanuit de regeling Vitaliteit en ruimtelijke identiteit subsidie beschikbaar in het kader van deze versnellingsactie. Ook stimuleert de provincie de toevoeging van groen in de Kamperpoort.

Katwolderplein Blok C
In opdracht van Open Development wordt aan de Pannenkoekendijk nog een groot project gerealiseerd. Om ook de vraag naar huurwoningen in de vrije sector te faciliteren, worden 84 appartementen gerealiseerd. Daarnaast is plek voor een inpandige parkeergarage en circa 950 m² horeca/commerciële ruimte. Het gebouw is ontworpen door Klunder Architecten en Nijhuis Bouw start begin 2019 met de realisatie. Naar verwachting worden deze woningen medio 2020 opgeleverd.

Kop van Hoog
Op de plek waar voorheen de Leenbakker gehuisvest was, wordt door Nijhuis Bouw momenteel al gewerkt aan de parkeergarage die onder dit bouwproject gesitueerd wordt. Naast de rol van aannemer heeft Nijhuis dit project op eigen risico ontwikkeld. Naar verwachting wordt aan het einde van dit jaar de begane grondvloer gelegd, waarna het project in 2020 compleet wordt afgerond. Dit bouwplan is een combinatie van 39 koopwoningen, 41 sociale huurwoningen voor deltaWonen, 4 vrije sector huurwoningen, circa 650 m² commerciële ruimte en een speciaal woonproduct in de vorm van een ‘kangoeroewoning’ (woning waarin kinderen voor hun ouders kunnen zorgen). Dit project is ontworpen door BDG Architecten uit Zwolle.

In alle projecten is de gemeente Zwolle een belangrijke samenwerkingspartner. Naast de faciliterende rol op alle terreinen die met vastgoedontwikkeling te maken hebben, draagt de gemeente ook zorg voor de herinrichting van het openbaar gebied. Bovendien heeft de gemeente Zwolle (wethouder Anker in het bijzonder) de drie initiatieven (Kop van Hoog, Blok B en Blok C) gezamenlijk aan tafel gebracht om de onderlinge samenhang te versterken. Dit heeft ertoe geleid dat de projecten haalbaar zijn geworden en de stedenbouwkundige kwaliteit in dit gebied enorm verhoogd is.

Zwolle Woonstad, ‘elke woning meteen raak’
Om te kunnen reageren op de demografische ontwikkelingen (alleen al tot 2027 een groei tot 136.000 inwoners en een toevoeging van 6.000 huishoudens) moet in Zwolle de komende jaren een sterke groei in huishoudens geaccommodeerd worden. Tegelijkertijd moet elk initiatief wel meteen ‘raak’ zijn en aansluiten op de allure die past bij de stad Zwolle. Als het gaat om die groei zijn diverse milieus aangewezen met een onderscheid tussen binnenstedelijke, groenstedelijke en suburbane woonmilieus. Waar sprake is van een binnenstedelijk woonmilieu, mag het ook allemaal best de stedelijke uitstraling hebben van een ‘echte stad’. De ontwikkelingen aan het Katwolderplein sluiten in die zin goed aan bij deze ambitie.

Persbericht van Nijhuis Bouw

Terug naar overzicht