Werken aan nieuwe tijden; Jaarverslag 2017

jaar2017.PNG

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Ook in 2017 werkte deltaWonen aan de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociaal wonen.

Beschikbaarheid  2017
Nog steeds veel mensen moeten wachten op een betaalbare huurwoning. Om er voor te zorgen dat in de toekomst de wachtlijsten niet nog verder oplopen, investeert deltaWonen fors in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.
In 2017 hebben we in Zwolle 192 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan de woningmarkt. We hebben met de gemeente Zwolle afgesproken dat we 445 extra huurwoningen versneld gaan bijbouwen (de versnellingsactie). Dat betekent ook dat we tot aan het jaar 2026 zo’n 1.250 nieuwe huurwoningen in Zwolle realiseren. In Kampen hebben we vorig jaar 56 nieuwe woningen opgeleverd.

Betaalbaarheid 2017
Het is voor al onze huurders van belang om het wonen betaalbaar te houden, vooral voor mensen met lage inkomens. Dit vraagt om passende maatregelen op het gebied van betaalbaarheid en toewijzing.
In 2017 hebben we een gematigde jaarlijkse huurverhoging toegepast. Dit lag onder de 1% wettelijk toegestane huurverhoging. Meer dan 95% van de vrijgekomen woningen hebben we volgens de wet ‘passend toegewezen’. Daarnaast hebben we  in 2017 de streefhuren van een groot deel van onze woningen naar beneden bijgesteld. Hiermee komen deze woningen (met het passend toewijzen) in principe in aanmerking voor huurtoeslag.

Kwaliteit 2017
Een kwalitatieve woning is een woning die duurzaam is en waar huurders comfortabel in kunnen wonen en leven. In 2017 hebben 871 woningen van deltaWonen een E-renovatie gehad. Daarmee hebben wij de kwaliteit en het comfort van deze woningen verbeterd en kunnen de bewoners profiteren van een lagere energierekening. In de afgelopen jaren hebben al zo’n 5000 van onze circa 15.000 woningen een dergelijke E-renovatie gekregen.

Dienstverlening: Huurders bovengemiddeld tevreden over deltaWonen
Bij deltaWonen weten we  dat wonen meer is dan een dak boven je hoofd. Wonen en leven zijn met elkaar verbonden. Een woning wordt pas een thuis als mensen zich er prettig voelen en als zij wonen in een woonomgeving die bij hen past. Wij willen huurders meer ruimte geven om mee te denken en mee te beslissen over hun woning en woonomgeving. Daardoor maken zij van hun woning nog meer hun thuis.

Zeggenschap
Wat willen onze huurders? Die vraag stellen wij onszelf al jaren als het aankomt op de inrichting van onze dienstverlening en de ontwikkeling van onze producten. In 2017 hebben we Zeggenschap tot een tweejarig thema binnen deltaWonen benoemd. Daarmee zijn we op een nieuwe manier naar die vraag gaan kijken; namelijk waarover willen onze huurders zeggenschap en hoe kunnen we zeggenschap vanuit onze organisatie organiseren? Hiermee zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een visie op ‘Zeggenschap’. Deze visie is begin 2018 vastgesteld. In het vervolg hiervan gaan we in 2018 ook de mogelijkheden onderzoeken om samen met huurders een of meer pilotprojecten te starten rondom dit thema.

AA-score Aedes Benchmark
Dat onze klanten de dienstverlening van deltaWonen nog steeds goed waarderen is ook in 2017 weer gebleken. We behaalden vorig jaar opnieuw een AA-score in de Aedes Benchmark. Die score is mede behaald door het oordeel van klanten over deltaWonen. Zij beoordelen deltaWonen in 2017met gemiddeld een 7,9. (landelijk gezien waarderen huurders hun woningcorporatie met een 7,5)

Financieel gezond om mooie ambities waar te maken
DeltaWonen is een financieel gezonde organisatie. Ook in de toekomst kunnen we onze ambities blijven waarmaken. Het jaar 2017 hebben we afgesloten met een totaal resultaat van € 87,0 miljoen. Het grootste deel van dit resultaat is tot stand gekomen omdat de woningmarkt weer verder is aangetrokken. Daardoor is de marktwaarde van ons bezit in 2017 gestegen met € 70,0 miljoen. Het gaat hier niet om cashgeld dat we kunnen investeren.

Onze kasstroom die voortkomt uit onze operationele activiteiten bedraagt in 2017 € 22,5 miljoen. Dit geld gebruiken wij onder andere voor het bouwen van nieuwe woningen, voor onderhoud en verduurzaming van onze bestaande woningen, voor betalingen aan de overheid en voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Ga naar het jaarverslag 2017

Terug naar overzicht