Zuinig met energie. Huizen deltaWonen in Berkum zijn er op voorbereid

Energiefiets deltaWonen voor Campherbeekschool.jpg

46 woningen van woningcorporatie deltaWonen in Zwolle zijn het afgelopen half jaar verduurzaamd. De woningen zijn energiezuiniger gemaakt. Een aantal woningen is zelfs ‘nul op de meter’ te noemen. De bewoners worden de komende tijd, in de monitoringsfase - waarin we gegevens verzamelen-, meegenomen in bewust omgaan met energie. Dat begon donderdag 26 april tijdens de feestelijke afronding van de verduurzaming. Om ook de jeugd in de Zwolse wijk Berkum bewust te maken van energieverbruik bood deltaWonen de Campherbeekschool twee energiefietsen aan. Nu nog met fontein, later met een energiemeter. Wijkwethouder Van Willigen had de eer om de fietsen te onthullen en een wedstrijdje aan te gaan met een leerling van de school: wie wekt het snelst energie op.September 2017 startten deltaWonen en Trebbe met een bijzonder woningverbeteringsproject in de wijk Berkum in Zwolle. In 46 woningen, verdeeld over 9 woonblokken zijn verschillende combinaties van energiebespaarders, energieopwekkers en energieopslag methoden getest. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie. Zo zijn er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zo kan beoordeeld  worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatings- , onderhouds- en gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording.

Zeer energiezuinig
De woningen in de Energieproefuin hebben nu een A+, A++ of zelfs A+++ label. Met deze energieproeftuin kijkt deltaWonen verder vooruit. Uiteindelijk wil de corporatie toe naar een gasloze en energieneutrale woningvoorraad. Deze pilot biedt de kennis waarmee deltaWonen naar die ambitie kan toewerken. Inmiddels is de proeftuin opgenomen in de ambitie om de Zwolse Wijk Berkum in 2025 energieneutraal te hebben. Dit is een initiatief van wijkbewoners, gemeente, provincie, deltaWonen, Enpuls en andere stakeholders. Berkum wordt de eerste energieneutrale wijk van Zwolle en kan daarmee rekenen op veel belangstelling uit Zwolle, de provincie en het land.

Meer informatie
De website www.deltawonen.nl/energieproeftuin geeft een goed beeld van alle combinaties die onderzocht worden.

Terug naar overzicht