Wonen met zorg

Wij geloven dat een thuis voor iedereen het fundament is voor groei en geluk. Wij zetten ons in om samen met anderen continue te werken aan huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien, want iedereen verdient een passend thuis. Een thuis in een buurt waar men naar elkaar omkijkt of in een buurt waar je iets meer op jezelf kan zijn. Midden in de samenleving, beschut of juist aan de rand van de samenleving.

In de visie ‘Wonen met zorg’ beschrijven wij hoe wij dit willen bereiken. Om zo een breder bewustzijn te creëren over de invloed van de ontwikkelingen in de zorg op onze wijken en buurten. Welke maatschappelijke vraagstukken komen op ons af? Wat betekent dit voor onze huurders en inzet op leefbare wijken? En wat betekent het voor ons strategisch voorraadbeleid? Om antwoord op deze vragen te krijgen, verdiepen we ons in deze visie in de woon- en leefstijlbehoeften van onze doelgroepen. En beschrijven we vervolgens met welke strategie we onze ambities voor wonen met zorg willen bereiken, met oog voor de toekomst!

Lees meer over de visie Wonen met zorg in de publicatie  Cover - Wonen met Zorg (foleon.com) of in het beleidsplan ‘Wonen met zorg’. Of bekijk hier de animatie.

Luister de podcasts!
Voor Wonen met Zorg maakten we 5 podcasts. Elke podcast gaat over 1 van de strategische doelen die beschreven staan in onze visie. In deze serie gaan we in gesprek met verschillende personen die dagelijks een bijdrage leveren aan het realiseren van die doelen.

Voorkomen van dakloosheid- Luister de podcast

Samenwerken aan woongeluk- Luister de podcast

Een inclusieve samenleving- Luister de podcast

Nieuwe woonvormen- Luister de podcast

Meerwaarde van ontmoeten- Luister de podcast