Integriteitscode

Integriteit bij deltaWonen

De kans om te groeien, de ruimte om gelukkig te zijn. Dat begint bij een fijn en veilig thuis. En dat gunnen wij iedereen. Daarom verhuren, onderhouden en bouwen wij betaalbare en sociale huurwoningen in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Met zo’n 200 medewerkers werken we elke dag aan woongeluk en leefgeluk voor onze huurders.

Als woningcorporatie hebben wij een brede verantwoordelijkheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij onze taken goed en integer uitvoeren. Maar ook dat we eerlijk en respectvol zijn en dat we verantwoordelijk omgaan met middelen en informatie. Dat is de basis voor integriteit bij deltaWonen.

In onze Integriteitscode hebben we beschreven wat wij verstaan onder integriteit. We gaan er eerste van uit dat iedere medewerker bij deltaWonen heel goed zelf weet hoe hij/zij op een integere manier moet handelen. De integriteitscode geeft richtlijnen en kaders. Deze gelden voor alle medewerkers bij deltaWonen. Maar we verwachten ook van personen, bedrijven en instanties waar we mee samenwerken, dat zij zich houden aan deze integriteitscode.