Prestatieafspraken

In Zwolle, Kampen en Oldebroek leggen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties de doelstellingen voor de toekomst vast in prestatie-afspraken. Deze afspraken gaan over de plannen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld; Hoe veel woningen gaan we bouwen en voor wie?

De prestatie-afspraken gelden voor meerdere jaren. Maar elk jaar kijken we of de afspraken nog actueel zijn. Ook stellen we elk jaar een ‘jaarschijf’ op. In de jaarschijf staat beschreven wat we in dat jaar precies gaan uitvoeren.

De prestatie-afspraken plaatsen we elk jaar op onze website. Zo kan iedereen lezen wat de plannen zijn.

Zwolle De jaarschijf van Zwolle is opgesteld in 2020. Samen met de gemeente en de Zwolse woningcorporaties werken we nauw samen. Aan: groei van het aantal woningen, woonruimteverdeling, leefbaarheid en Wonen en Zorg. Ook staat in de jaarschijf wat we gaan doen onder de noemer ‘duurzame deltastad Zwolle’. Hier wordt beschreven wat we doen op het gebied van de energietransitie, klimaat bestendig maken van de stad en circulariteit.

Kampen In Kampen zijn meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2016-2021. In 2020 hebben we samen met Beter Wonen IJsselmuiden, de huurdersorganisaties en de gemeente Kampen gekeken hoe we ervoor staan.

Oldebroek In Oldebroek zijn meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2018-2023. Samen met de corporatie Omnia Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Oldebroek hebben we de activiteiten van 2020 uitgevoerd. Inmiddels hebben we ook de jaarschijf 2021 vastgelegd.