Visitatie

Mooie resultaten voor deltaWonen in de afgelopen 4 jaar
Bijna 40.00 mensen in Zwolle, Kampen en Oldebroek wonen in een sociale huurwoning woning van deltaWonen. Als woningcorporatie willen wij onze taken en verantwoordelijkheden goed uitvoeren. Daarom laten wij ons 1 keer in de 4 jaar beoordelen door een onafhankelijke commissie. Begin dit jaar heeft de visitatie 2018 plaatsgevonden. Net als in 2014 hebben we in de visitatie van 2018 opnieuw goede resultaten behaald.

De visitatiecommissie heeft begin dit jaar onderzoek gedaan naar vier onderdelen in de laatste 4 jaar:

  1. Naar onze maatschappelijke prestaties. (Wat hebben wij gedaan voor huurders en voor de wijken waar onze woningen staan?)
  2. Naar de manier waarop we belanghouders betrekken (Hoe werken wij samen met andere sociale organisaties en partijen?)
  3. Naar onze financiële bedrijfsvoering (Hoe beheren en investeren wij het maatschappelijke geld waarmee wij werken?)
  4. Naar toezicht en bestuur (governance). (Hoe wordt het toezicht bij deltaWonen uitgevoerd en hoe wordt er leiding aan de organisatie gegeven?)


De resultaten van de visitatie 2018
Dit zijn de cijfers die wij kregen van de visitatiecommissie in 2018

 

Prestatiegebied

Cijfer 2014

Eindcijfer 2018

1

Presteren naar opgave en ambities

7,1

7,2

2

Presteren volgens belanghouders

7,1

7,2

3

Presteren naar vermogen

7,7

7,7

4

Governance

7,2

7,2

Oordeel visitatiecommissie 2018
De visitatiecommissie zegt over deltaWonen ‘het is een professionele organisatie die zich door ontwikkelt. De corporatie is actief om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de sociale woningvoorraad af te stemmen op de behoefte van de klant en markt. Medewerkers krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan de visie en de strategie’.  Wel raadt de commissie deltaWonen aan om oog te blijven houden op een gezonde balans tussen ambities en werkdruk en om nóg meer de verdieping op te zoeken in de samenwerking met partnerorganisaties.

Evert Leideman (directeur bestuurder deltaWonen): ‘Wij zijn trots op de behaalde resultaten! De afgelopen 4 jaar was turbulent. De vraag naar goedkope huurwoningen nam toe, de verhuurdersheffing is gestegen en de regelgeving werd verzwaard met invoering van de herziene woningwet en de nieuwe governance code. Ondanks dat hebben we op alle gebieden toch mooie prestaties kunnen leveren.  Met de inzichten die de visitatie ons verschaft, zien wij kans om onze relatie met de huurders, de samenwerking met stakeholders én onze dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren”.

Het Rapport
Wilt u het hele visitatierapport lezen? Dat kan! Klik op deze link. U kunt hier ook de schriftelijke reactie lezen van het bestuur en de raad van commissarissen.