Raad van Commissarissen en bestuurder

De organisatie

DeltaWonen in één woord: ambitie. Een thuis voor iedereen is hét fundament is voor groei en geluk, vindt deltaWonen. ‘Groei en Geluk’  is ook de titel van het koersplan. De corporatie wil bijdragen aan een gelukkige samenleving door sterke, circulaire en inclusieve buurten te creëren. Al vanaf 2009 heeft de woningcorporatie ‘duurzaamheid’ als leidend principe.
De corporatie heeft vijf strategische doelen benoemd: ‘Klant voorop’, ‘Thuis in de buurt’, CO2-neutraal, medewerkerschap en ‘Fit en financieel gezond’. ‘Professioneel, respectvol, verbindend en verrassend’ zijn de kernwaarden van deltaWonen.

In  Zwolle, Kampen en Wezep heeft deltaWonen zo’n 15.000 woningen. In goede samenwerking met de  gemeenten, de collega-corporaties en andere maatschappelijke organisaties zorgt deltaWonen voor de leefbaarheid in de wijken. Centraal staan betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs en een gezond leefklimaat. De huurders zijn tevreden over deltaWonen.
 
De regio Zwolle staat aan de vooravond van een nieuwe schaalsprong en gaat fors groeien. De vraag naar sociale huurwoningen blijft stijgen. Hier willen mensen graag wonen, werken en leven. De corporatie heeft grote ambities als het gaat om nieuwbouw, beheer en renovatie van de vastgoedportefeuille.
Bij deltaWonen werken circa 200 medewerkers. Goed werkgever- en werknemerschap staan hoog in het vaandel. De ontwikkeling van de medewerkers, werkplezier, zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid krijgen bijzondere aandacht. deltaWonen is een financieel gezonde organisatie.

Raad van Commissarissen en bestuurder

De bestuurder is formeel verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en het leidinggeven aan de medewerkers. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (= RvC).
De RvC bestaat  dit moment uit zes leden en een commissaris-in-opleiding. De RvC houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de corporatie, functioneert als klankbord voor de bestuurder en beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder als zijn werkgever.
De relatie met de bestuurder en de organisatie is constructief en plezierig. De RvC staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
Naast de drie wettelijke taken kent de RvC een vierde taak: in verbinding staan met interne en externe stakeholders, om te weten en gevoel te hebben bij wat er leeft onder de stakeholders.

De sfeer binnen de RvC valt te omschrijven als: open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, niet competitief, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier.
De RvC is divers samengesteld en competent in het toezicht houden. De leden van de Raad zijn zelfkritisch en spreken elkaar aan, ook buiten de jaarlijkse zelfevaluatie. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties en hanteert een intern toetsingskader. Alle leden zijn lid van de VTW.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van een RvC-lid begin 2024 zoekt de RvC:

 

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN, SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK EN BESTUURLIJK PROFIEL

 

Heeft u ervaring in of met het sociaal-maatschappelijk en bestuurlijk domein? Weet u ontwikkelingen in het werkveld te duiden voor de woningcorporatiesector en kunt u deze vertalen naar een toezichthoudende rol? Lees dan snel verder.

Naast een vastgoedopgave heeft deltaWonen een belangrijke sociaal-maatschappelijke opdracht: de leefbaarheid in wijken. Ontwikkelingen als de groeiende tweedeling in de maatschappij, het scheiden van wonen en zorg, de financiële problematiek bij huurders door inflatie en energiecrisis en de sterke individualisering zijn van grote invloed op die leefbaarheid. Hoe draagt deltaWonen samen met de stakeholders optimaal bij aan het woongeluk van haar huurders? Wat is hiervoor vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders nodig? Wat is hiervoor nodig vanuit het perspectief van de huurders? Binnenkort zal deltaWonen een nieuwe visie op leefbaarheid opstellen.

Dit zoekt de RvC in de nieuwe commissaris:

 • Een achtergrond in het sociaal-maatschappelijk domein en in dit domein bestuurlijk actief of met bestuurlijke ervaring.
 • Betrokken bij de sociaal-maatschappelijke opgaven van deze tijd.
 • Ervaring op bestuurlijk, strategisch niveau met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Omarmen van de visie rondom woon- en leefgeluk en de strategische koers van deltaWonen.
 • Stevige, betrokken persoonlijkheid, in staat om een eigen, onafhankelijk oordeel te vormen.
 • Openstaan voor dialoog en de standpunten van anderen naast een zelfstandig standpunt.
 • Constructief-kritisch en uitdagend op de inhoud, verbindend en respectvol in de relatie.
 • Bekend met en ervaren in de verschillende rollen van een RvC.
 • Naast zelf-reflecterend vermogen, relativeringsvermogen en humor.
 • Woonachtig in de regio Zwolle of met een relevant netwerk door werkzaamheden.

Een uitgebreide profielschets is hier te downloaden 

Bezoldiging 

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 26 maart via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 • Sluitingstermijn van de vacature is 26 maart.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 27 maart tot en met 8 april.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie: 17 april, 16:30 uur – 20:30 uur.
 • Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats op 24 april, eventueel op 1 mei, 16:30 uur – 20:30 uur.
 • Inwinnen van referenties, een integriteitsonderzoek en de voorbereiding op de fit- en propertoets: mei/juni.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: nader te bepalen.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).