Circulaire wijken

Als woningcorporatie bouwen we met onze woningen ook fysiek de wijken op. We zijn een grote opdrachtgever voor de bouw- en materialensector. Dat betekent dat we ook een grote rol kunnen en willen pakken in de transitie naar een circulaire economie en samenleving. Veel circulariteitsprincipes staan nog in de kinderschoenen. Desondanks stellen we steeds de hoogst mogelijke eisen aan materiaalgebruik en kiezen we voor (technologische) oplossingen die maximaal bijdragen aan een circulaire inrichting van onze samenleving. Dat begint in onze wijken. En we zien het perspectief: van productie dichtbij, in een regionale economie, werkgelegenheid in de regio, verbinden van talent, van wijkbedrijven, en terugvloeien van investeringen in betaalbaarheid van onze woningen.

Bij wijkvernieuwing of ontwikkeling op nieuwbouwlocaties werken we vanuit zogenaamde positioneringsstatements. Dit is een gezamenlijk gedragen visie met gemeenten en andere samenwerkingspartners op de (nieuwe) wijk en haar (potentiële) bewoners. Zo staat er bijvoorbeeld in beschreven welke leefstijlen zich straks thuis moeten voelen in de wijk of buurt en van daaruit worden keuzes gemaakt voor de te ontwikkelen of te vernieuwen woningen en woonvoorzieningen. Hierin komen investeringen in circulariteit en inclusiviteit samen.

Meer hierover leest u in de 'Koers van deltaWonen'

Al onze woningen energiezuiniger en comfortabel
Ons doel: al onze woningen hebben in 2024 een energie index van 1,37 of lager. Een energie index is een getal dat laat zien hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning. Om dit doel te halen, moeten we op onze bestaande woningen en onze nieuwe woningen energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen plaatsen.

8000 woningen tussen 2013 en 2024 verbeterd
Tussen 2013 en 2024 gaan we ongeveer 8.000 bestaande woningen verbeteren. Woningverbetering houdt bij ons in dat de woningen energiezuiniger en comfortabeler worden. Als het mogelijk is, voeren we het planmatig onderhoud gelijktijdig uit. Onze huurders, die hiermee te maken krijgen, ontvangen hierover op tijd de juiste informatie. 

Nieuwe woningen met energie besparing en energie opwekkers
De komende jaren bouwen we in Zwolle en Kampen op verschillende locaties nieuwe woningen. In de rubriek nieuwbouwprojecten ziet u wanneer we welke woningen bouwen. Ook bij onze nieuwe woningen ligt de nadruk op energie besparen en energie opwekken. Veel van onze nieuwe woningen krijgen, als dat mogelijk is, zonnepanelen of andere voorzieningen waarmee ze zelf energie kunnen opwekken.