Integriteitscode

Integriteitscode

In onze Integriteitscode hebben we beschreven wat wij verstaan onder integriteit. We gaan er eerste van uit dat iedere medewerker bij deltaWonen heel goed zelf weet hoe hij/zij op een integere manier moet handelen. De integriteitscode geeft richtlijnen en kaders. Deze gelden voor alle medewerkers bij deltaWonen. Maar we verwachten ook van personen, bedrijven en instanties waar we mee samenwerken, dat zij zich houden aan deze integriteitscode.