Vloeddijk - Molenstraat

Aan de Vloeddijk-Molenstraat staan twee gebouwen die al een tijd leeg staan. Het gaat om het oude Kamper Archief en het pand ernaast. De panden zijn momenteel bij Carex in beheer. Zij zorgen tot en met eind 2023 voor een tijdelijke bewoning van het gebouw.

DeltaWonen wil de gebouwen ombouwen tot nieuwe appartementen. De buitenkant van de gebouwen blijft daarbij zoals deze nu is.
Daarnaast sloopt deltaWonen de gebouwen die op het binnenterrein staan en bouwt hier nieuwe woningen.

Plannen
DeltaWonen is van plan de volgende woningen te maken:

  • Gebouw aan de Vloeddijk:  1 woning en 10 appartementen
  • Gebouw 1 op het binnenterrein:  2 levensloopbestendige woningen
  • Gebouw 2 op het binnenterrein: 6 compacte woningen
  • Gebouw aan de Molenstraat: 7 appartementen

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u de tekeningen vinden. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.

Bestaande panden
De gebouwen aan de Vloeddijk en Molenstraat blijven er aan de buitenkant hetzelfde uitzien. DeltaWonen gaat de gevels wel opknappen: we herstellen wat nodig is, maken alles goed schoon en van binnenuit isoleren we waar dat kan. De kozijnen worden hersteld en geschilderd. Ze krijgen een nieuw raam.
De achtergevel van de woning aan de Vloeddijk vervangen we door een geïsoleerde gevel.

De daken worden opgeknapt en van binnenuit geïsoleerd. Op verschillende plekken komen er nieuwe dakramen in. Het dak van de Vloeddijk wordt hersteld waar dat nodig is.

De appartementen in de bestaande panden krijgen een eigen gasketel. Ze krijgen radiatoren en we zorgen voor goede ventilatie. Deze woningen worden op het gas aangesloten.
De woningen die we nieuw bouwen op het binnenterrein worden niet op het gas aangesloten.

Planning
DeltaWonen verwacht dat het project de volgende planning heeft:

Mei 2023:                          indienen omgevingsvergunning
Januari 2024:                  start sloop
Voorjaar 2024:               start bouw
Eind 2024:                         start verhuur
Begin 2025:                     oplevering nieuwe woningen

Overlast
Waar gebouwd wordt, is overlast. DeltaWonen en de aannemer doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De aannemer neemt tegen de tijd dat we gaan beginnen met de werkzaamheden, contact op met de omwonenden, zodat zij weten bij wie ze terecht kunnen met vragen en klachten.

Vragen?
Heeft u vragen over het project aan de Vloeddijk – Molenstraat in Kampen? Mail ze naar info@deltawonen.nl

 

Locatie