Wezep, Ribestraat, Vlierstraat, Lijsterbesstraat en Oude Wapenveldseweg

Waar gaan we aan de slag?
Diverse adressen aan de:
- Ribesstraat
- Vlierstraat
- Lijsterbesstraat 
- Oude Wapenveldseweg

Wanneer gaan we aan de slag?
Planning is 1e kwartaal 2024

We voeren het volgende onderhoud uit:
- Installeren van centrale verwarming waar deze nog niet aanwezig is
- Uitvoeren buitenschilderwerk
- Onderzoek en/of verwijderen van asbest
- Vernieuwen van de badkamer (wanneer deze niet recent is vervangen)
- Vernieuwen van het toilet (wanneer deze niet recent is vervangen)
- Plaatsen of vervangen van isolerend glas
- Isoleren gevels
- Isoleren van de vloer door middel van een bodembedekker
   (voorwaarde dat de kruipruimte toegankelijk moet zijn)
- Isoleren van het dak
- Plaatsen van mechanische ventilatie

Locatie